FinansNyhet

Handelsbanken avvecklar hållbar hedgefond

Hedgefonden Handelsbanken Hållbarhet Hedge Criteria lanserades i februari 2019 och har förvaltats av Viking Kjellström (bilden) sedan mitten av september i fjol. Han tog över förvaltningen då den tidigare förvaltaren valde att lämna Handelsbanken.
Publicerad

Efter endast ett och ett halvt år avvecklar Handelsbanken fonder sin hedgefond med hållbarhetsinriktning.

Sara Johansson

I ett brev till andelsägarna informerar Handelsbanken Fonder att styrelsen beslutat att lägga ned Handelsbanken Hållbarhet Hedge Criteria på grund av låg kundefterfrågan.

Carl Cedersciöld, vd för Handelsbanken Fonder, beskriver beslutet för Realtid:

– Nedläggningen är ett led i en strategisk översyn av vårt fondutbud. Vi gör oss lite enklare och fokuserar på områden där vi har våra styrkor, säger han. 

Annons

Sista dag att sälja andelar i fonden är den 5 september 2019 fram till klockan 16:00. Redan den 30 juli ställdes fonden för köp och stående överföringar. Likviddag är den 19 september 2019.

Det framgår även att Handelsbanken Fonder har placerat portföljens innehav i ränteplaceringar i syfte att skydda fondens värde i avvaktan på likvidation. Samtidigt har man valt att ta bort förvaltningsavgiften.

Hedgefonden lanserades i februari 2019 och har förvaltats av Viking Kjellström sedan mitten av september i fjol. Han tog över förvaltningen då den tidigare förvaltaren valde att lämna Handelsbanken. Magnus Strömer som nämns som tidig förvaltare av fonden arbetar sedan maj 2019 som förvaltningschef på Länsförsäkringar Fondförvaltning. Patric Lindqvist som också nämns som förvaltare är sedermera kvar på Handelsbanken som portföljförvaltare.

Annons

Fanns det något som förvaltaren kunnat göra annorlunda?
– I förvaltning kan man alltid vara efterklok. Det gäller även i detta fall. Fonden kunde lanserats med mer gynnsam timing. Självklart drar vi också förvaltningstekniska lärdomar, men beslutet om att lägga ner fonden har kommersiella skäl. 

Hade marknadsföringen av fonden kunnat ändra intresset för fonden?
– Säkert, men vi valde att rikta produkten till en snävare krets då hedgefonder är komplicerade produkter. 

Hedgefonden Handelsbanken Hållbarhet Hedge Criteria omfattade både lång och kort exponering. Hedgefonden har investerat i bolag globalt med särskilt hållbarhetsfokus och vars affärsmodell gynnas av en omställning mot en mer hållbar utveckling. Fonden har blankat bolag som bedöms ha sämre hållbarhetsperspektiv i sin verksamhet. Samtidigt eftersträvar fonden att vara marknadsneutral, vilket innebär att fondens utveckling inte ska påverkas av börsens rörelser.

Annons

Ett av fonden innehav är elproducenten Mercury på Nya Zeeland. Ett annat innehav är Glaxosmithkline där fondbolaget fört dialoger med bolaget angående åtgärder för att förbättra och implementera nya anti-korruptionsriktlinjer. 

Carl Cedersciöld menar bestämt att den låga kundefterfrågan inte berodde på att intresset för hållbarhet börjat avta.

– Nej, tvärtom. Det tilltar för varje dag och vi har återanvänt flera av de metoder som användes i Hållbarhet Hedge samtidigt som vi gjort en hel del andra framsteg kring hur vi hittar vinnande bolag i en hållbar omställning. Så även om en fond med tydlig hållbarhetsprägel försvann så är Handelsbanken Fonders utbud ännu mer hållbart idag. Vår strävan har länge varit att hela vårt utbud ska vara ledande i hållbar förvaltning. 

Förvaltningsavgiften låg på 0,70 procent samt prestationsarvodet låg på 20 procent.

Målvolatiliteten var 7-12 procent per år.

Men fonden har kämpat med en negativ utveckling där avkastningen i fjol låg på -12,57 procent. Sedan lanseringen har fonden gått ned -11,78 procent.

Viking Kjellström har även förvaltat hedgefonden Handelsbanken Global Selektiv Hedge sedan april 2016. Denna hedgefond är en av de äldsta hedgefonderna under Nordic Hedge Index. Handelsbanken global Selektiv Hedge gick upp 1,66 procent under de första sju månaderna i år, 2019, att jämföra med fjolårets nedgång om -1,79.

– Att fonder går olika är naturligt. I detta fall är det väldigt olika förvaltningsprocesser och olika förvaltare. Det är mest hedgefond som är likheten, i övrigt har förvaltningen skiljt sig åt rätt mycket, säger Carl Cedersciöld.

Realtid har sökt fondens förvaltare Viking Kjellström som bekräftar att fonden gick dåligt och det var lite pengar i fonden. 

Även den börshandlande fonden XACT Råvaror läggs ned. Sista handelsdag är den 23 september 2019. Xact Kapitalförsäkring är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.

Annons