Bank

Handelsbanken avstår extrastämma

Styrelsen för Handelsbanken har övervägt frågan att föreslå en extra bolagsstämma att hållas senare under 2020 för att besluta om utdelning.

Publicerad 2020-09-16

Med hänsyn till den fortsatta osäkerheten som råder till följd av den pågående pandemin, har styrelsen beslutat att inte kalla till extra bolagsstämma under innevarande år. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen avser i sedvanlig ordning att lämna sitt förslag till utdelning i samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2020.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in