Annons

Annons

Handels i Göteborg i täten på hållbarhetslista

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet hamnar på topp 30 i den internationella hållbarhetslistan för handelshögskolor – the Positive Impact Rating – som lanseras på World Economic Forum i Davos idag.

På listan hamnar Handelshögskolan i gruppen med skolor som gör framsteg (”Progressing schools”), tillsammans med bland andra London Business School, University of Michigan och Hong Kong University of Science & Technology. Det framgår av ett pressmeddelande.

The Positive Impact Rating är ett nytt bedömningssystem som baseras på studenternas uppfattning av sitt lärosäte. För första gången utvärderar studenter runt om i världen sina handelshögskolor utifrån hur de uppfattar den positiva påverkan lärosätet har på samhällsutvecklingen.

I the Positive Impact Rating bedöms handelshögskolornas påverkan i sju dimensioner, bland annat utbildningsutbud, studenternas engagemang, forskarnas engagemang utanför akademin och hur väl skolorna tjänar som förebilder inom hållbarhetsområdet. Utifrån resultat placeras skolorna i fem nivåer. I denna första upplaga av listan var det ingen av de 51 deltagande handelshögskolorna som nådde upp till den högsta, nivå 5 (Pioneering schools). Nio skolor placerade sig i nivå 4 (Transforming schools) och 21 skolor i nivå 3 (Progressing schools), däribland Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Handelshögskolor som placerade sig på nivåerna 2 (Emerging schools) och 1 (beginning schools) redovisas inte.

Annons

Annons

Initiativet till the Positive Impact Rating togs 2017 av representanter från ett antal globala samarbetsorganisationer inom handelshögskoleområdet. Ambitionen var att stötta en förändring av handelshögskolor avseende deras ansvar och påverkan på samhällsutvecklingen.

Av 97 tillfrågade skolor valde 51 att medverka. En digital enkät med 20 frågor samt fritextfrågor besvarades under perioden oktober – december 2019. Totalt medverkade 3000 studenter från 22 länder. Från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet medverkade 79 studenter. 

Syftet med bedömningen är att den ska fungera som ett verktyg för studenter inför valet av universitet, men också att handelshögskolor ska lära och inspireras av varandra.

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons