Börs

Handeln igång – Essity stiger efter omvänd vinstvarning

Hygienbolaget Essity handelsstoppades vid 15-tiden och kom strax därefter med en omvänd vinstvarning och påpekade att utvecklingen gynnats av coronapandemin.

Publicerad 2020-04-14

Handeln i aktien återupptogs klockan 15.30 och är en timme före stängning upp med nästan 4 procent.

Essity flaggar för en betydande ökning av nettoomsättning och resultat under första kvartalet 2020 jämfört med samma period föregående år.  Den starka utvecklingen är delvis en konsekvens av coronaviruspandemin enligt bolaget.

Essitys nettoomsättning uppgick till 33,7 miljarder kronor och den organiska nettoomsättningen ökade med 7,8 procent under första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Justerat ebita-resultat stärktes med hela 67 procent och uppgick till drygt 5,3 miljarder.

”Covid-19 pandemin har resulterat i att försäljningen ökat kraftigt på många marknader för Consumer Tissue, Incontinence Products, Baby Care, Feminine Care och Professional Hygiene till följd av hamstring både bland konsumenter och distributörer. Under mars 2020 ökade den organiska nettoomsättningen för koncernen med 19,7 procent jämfört med mars 2019”, meddelar hygienbolaget.

Bolaget varnar samtidigt för att försäljningen under kommande kvartal kan påverkas negativt av hamstringen under mars och försäljningen inom Professional Hygiene kan även påverkas negativt av minskat resande, färre restaurangbesök och ökat hemarbete. 

”På längre sikt kan covid-19 pandemin leda till en ökad efterfrågan på hygien- och hälsoprodukter till följd av bland annat ökat fokus på handhygien”, heter det samtidigt.

Handelsstoppet kom klockan 14.45, enligt ett börsmeddelande från Nasdaq Stockholm. Precis före stoppet kom var Essitys aktie upp med 1,1 procent. 

Platsannonser