Fonder

Han ska ta Lannebo utanför Sverige

Erik Gebro har rekryterats från Skagen Fonder till Lannebo Fonder. Uppdraget är att ta Lannebo utanför Sverige.

Publicerad 2019-11-26
Erik Gebro.

Erik Gebro är sedan maj 2019 ansvarig för internationell försäljning på Lannebo och hans uppgift är att etablera varumärket internationellt och nå ut med Lannebos fonder till investerare utanför Sverige.

– Inledningsvis ska jag arbeta med att göra varumärket synligt i våra grannländer. Lannebo har gjort oerhört mycket rätt och varit väldigt framgångsrika i Sverige, men det har inte fullt ut spridit sig till marknaderna i våra grannländer. Detta ska ske genom deltagande på externa evenemang men framförallt via individuella möten med potentiella kunder, samarbetspartners och intresseorganisationer, säger Erik Gebro i en förvaltarintevju på hemsidan.

Erik Gebro har under elva år arbetat på Skagen Fonder i ett antal olika roller inom försäljning och affärsutveckling. Senast var han distributionschef och arbetade med Skagens distributionsstrategi. Under åren på Skagen har han arbetat i nära samarbete med de nuvarande kollegorna på Lannebo.

– De goda erfarenheterna jag har av Lannebo tillsammans med möjligheten att vara delaktig i att utveckla bolaget ytterligare gjorde beslutet enkelt när Lannebo sökte en person ansvarig för internationell försäljning.

Nu ska ska Erik Gebro arbeta med marknader där Lannebo har haft en begränsad närvaro tidigare.

I söndagens karriärintervju berättar Lannebo Fonders ordförande Göran Espelund om Lannebo Fonders ambition att röra sig utanför Sverige för första gången.

– Vi har tidigare inte gjort något utanför Sverige, någonsin. Vi har en del utländska kunder som jag kallar walk-ins, sådana som har hittat till oss. Men vi har inte varit ute och talat om att vi finns. Det tycker jag det är hög tid för nu.

Varför har ni inte gjort det?
– Många tycker att det har gått bra för oss, och det har det, vi är ett av de största privatägda fondbolagen. Men om man sätter det i relation till fondmarknad så är vår marknadsandel mindre än 2 procent av den totala svenska marknaden.

– Jag tycker att vi förtjänar lite mer än 1,8 procents marknadsandel. Vi tycker att vi har hur mycket som helst kvar att göra i Sverige. Vi skulle kunna ha 10 procents marknadsandel i Sverige, men det har vi inte. Så varför ska vi gå över ån efter vatten? Men nu har vi ändå sagt att vi är så pass stora att vi vill försöka. Om fem år kanske även Norge och Danmark vet vad Lannebo Fonder är. 

Platsannonser