David Dahlgren, vd på Amasten, Foto:Amasten
David Dahlgren, tidigare vd på Amasten, Foto:Amasten
Fastigheter

Han är ordförande i Tessins nya fastighetsfond

David Dahlgren, tidigare vd för Amasten, går in som ordförande i två nyregistrerade Tessin-bolag. "Det blir ett komplement till den befintliga verksamheten", säger David Dahlgren till Realtid.se.

Uppdaterad 2018-10-05
Publicerad 2018-10-05

Crowdfunding-bolaget Tessin, som låter privatpersoner, företag och stiftelser att låna ut pengar till fastighetsprojekt, har utsett en ny styrelse till fastighetsfonden som ska låta institutionella investerare låna ut pengar till fastighetsprojekt.

Redan i slutet av mars registrerades Tessin Fonder AB, vilket var ett par veckor efter att ägaren Tessin Nordic beslutat om en nyemission som bland annat skulle finansiera den nya fonden som ska byggas upp av institutionella investerare. 

I början av juli registrerades den nya ledningen i Tessin Fonder. I styrelsen sitter ett för fastighetsbranchen känt ansikte som ordförande - David Dahlgren som var vd för Amasten fram till för ett år sedan. Han lämnade fastighetsbolaget efter oenigheter om hur bolaget skulle drivas vidare. Han hade tidigt målet att så snart som möjligt ta Amasten till huvudlistan, vilket resten av ledningen idag inte har lika bråttom med.

Men nu framgår det alltså av handlingar från Bolagsverket att han är engagerad i Tessins nya fondsatsning. Han berättar för Realtid.se att han fick förfrågan att bli ordförande för Tessin Fonder och Tessin Kreditfond 1 AB under våren 2018.

- Vi har haft dialoger om hur detta ska se ut och vi är fortfarande i fasen av förberedelsearbetet med affärsplan och dokumentationer som krävs. Under hösten kommer vi att gå ut med lite mer detaljer hur detta kommer att se ut. Tanken är att vända sig mot institutionella investerare utöver det nätverk som Tessin har bland privatpersoner och mindre institutioner. Det blir ett komplement till den befintliga verksamheten, säger David Dahlgren.

- Tittar man globalt så finns det en allt större marknad för den kompletterande finansieringen utanför den traditionella markfinansieringen där Tessin ligger i framkant, fortsätter han.

På frågan varför han valde att gå in som ordförande i Tessins fondsatsning förklarar han att han tycker att detta är "en spännande del i finansieringsmarknaden". Det är ytterligare ett instrument som har vuxit fram, en alternativ kreditmarknad, förklarar han och pekar på begreppet Shadow Banking, som för många andra som blickar tillbaka mot finanskris tycker att det är ett oroande begrepp. Men det är inget som oroar David Dahlgren som snarare talar om att detta är en del av en större, bredare universum av finansieringsmöjligheter som finns. Bankerna har från tid till en annan stopp i kreditgivningen då kompletterar detta alternativ bankerna, menar han.

David Dahlgren har en lång erfarenhet inom både finans- och fastighetsbranschen och menar att han har en del att bidra med som ordförande till fastighetsfonderna.

- Dels har jag en bred palett av erfarenhet eftersom jag började min karriär i finansbranschen och sedan har jag jobbat 15 år i fastighetsbranschen i många olika typer av fastigheter, både i onoterad och noterad miljö, i brittisk-amerikansk riskkapitalfonder och på svenska banker och med obligationsmarknaden och institionella placerare. Jag har jobbat mycket med förvärv, transaktion och förvaltning av fastigheter. Jag förstår den underliggande produkten och jag förstår den massan som vi lånar ut till. Jag är väldigt bekant med de faser som låntagaren går igenom från räknefas, till ägandefas till försäljningsfas.

Med i Tessin Fonders styrelse sitter även Jaan Kuba och Jonas Ahlander som ledamöter och som vd för bolaget är Lars Almqvist. Av ett protokoll fram går det att Tessin Nordic äger samtliga aktier och röster i bolaget.

Tessin Nordic ägs i sin tur av Stronghold Invest, NFT Venture, Norrvåge Förvaltning, Korsskär Förvaltning, Bosma Interactive, Lars Almqvist AB och Nicodemus AB.

Samma styrelse sitter även med i Tessin Kreditfond 1 AB sedan mitten av juli 2018. Bolagets registrerades i början av juni samma år och ägs av Tessin Fonder.

I juli genomfördes nyemissionen i Tessin Nordic där 31.992 aktier emitterades för cirka 22,4 miljoner kronor. Enligt handlingarna inskickade till Bolagsverket var syftet med emissionen att utveckla den tekniska plattformen, bredda utbudet av finansiella produkter samt påbörja en utlandsexpansion.

David Dahlgren har även efter vd-avgången i Amasten, där han satt på sin topposition under tre år, själv startat upp ett fastighetsbolag vid namn Gladsheim Fastigheter där han för närvarande även är vd. Gladsheim Fastigheter förvärvar och förädlar hyresbostäder i Sverige. 

- Vi är inne i en kapitalanskaffningsrunda just nu och första kapitalet är relativt säkrat. Vi har en del kvar men vi har affärer som är klara som vi kan genomföra. Vi räknar med att ha gjort de första förvärven här innan året är slut, säger han.

David Dahlgren utsågs även nyligen till styrelseordförande för Preservia, en investerare och utvecklare av bostäder med fokus på hyresrätter.

Om David Dahlgren

David Dahlgren har varit verksam inom fastighetsbranschen sedan 2003.

David är för närvarande VD och grundare av Gladsheim Fastigheter som är ett nyetablerat fastighetsbolag som huvudsakligen förvärvar och förädlar hyresbostäder i Sverige.

2014–2017 var han VD för Amasten Fastighets AB, ett bostadsinriktat bolag noterat på First North Premier och med tydlig tillväxtprofil.

Dessförinnan var David Nordenchef för Tavistock Group under sju år, ett brittisk-amerikanskt investmentbolag med fastigheter för 6 miljarder i Sverige, Norge och Finland.

David har också arbetat med fastighetsinvesteringar Aberdeen Standards nordiska fastighetsverksamhet under ett antal år.

Han började sin karriär i finansbranschen i slutet av 90-talet och har en magisterexamen i nationalekonomi och finansiering från Stockholms universitet.

Om Tessin

Tessin grundades 2014 av entreprenörerna Jonas Björkman, Erik Nordin och Niels Bosma.

Bolaget har i dag har 22 anställda och huserar på Olof Palmes gata i centrala Stockholm. Hittills har 90 fastighetsprojekt finansierats via Tessins plattform. 37.000 långivare har registrerat sig på plattformen och tillsammans har de fått totalt 350 miljoner kronor i ränteavkastning, efter att sammanlagt 970 miljoner förmedlats via plattformen, sedan starten.

De fastighetsprojekt som presenteras på plattformen är ofta till 60 procent belånade via en bank, till 20 procent av projektägaren själv, medan resterande lånedel hämtas via Tessins plattform, berättade Jonas Björkman för Realtid.se i augusti i år.

Platsannonser