Juridik

Hammarskiölds omsättning backar för femte året i rad

Advokatfirman Hammarskiöld uppvisar den lägsta nettomsättningen på fem år. Däremot är resultatet det näst högsta under femårsperioden. Totalt delar firman ut drygt 17 miljoner kronor till tio aktieägare.

Uppdaterad 2017-08-03
Publicerad 2017-08-03

Advokatfirman Hammarskiöld uppvisar den lägsta nettomsättningen på fem år. Från att ha uppgått till 111.197.000 kronor 2012 var den 86.403.000 kronor 2016.

Resultatet efter finansiella poster för 2016 ligger dock bland det högsta på fem år;  22.287.000 kronor.

Det framgår av firmans årsredovisning för 2016.

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att varje aktieägare tilldelas 250.11 kronor per A-aktie.

Platsannonser