Finans

Halvering av finansjobben i London

På två år har det skett en halvering av antalet utannonserade jobb inom finansbranschen i London.

Publicerad 2019-04-15

På grund av osäkerheten som brexit innebär har antalet jobbtillfällen i Londons finanssektor sjunkit drastiskt enligt rekryteringsfirman Morgan McKinley, skriver Bloomberg.

Såväl antalet utannonserade arbeten som antalet arbetssökande har mer än halverats på två års sikt. Däremot steg siffrorna något under det fjärde kvartalet 2018 och första kvartalet i år.

– Regeringens oförmåga att nå konsensus om en brexit-överenskommelse har krossat förtroendet bland anställda i City, säger Hakan Enver, chef på Morgan McKinley i ett uttalande, och avser Londons finansdistrikt, The City of London.

Platsannonser