Finans Nyhet

Halverat resultat för Westander

Taggar i artikeln

Westander
Publicerad

Pr-byrån Westanders rörelseresultat blev 4,4 miljoner kronor under första halvåret, en minskning med 4,5 miljoner jämfört med första halvåret 2019.

Camilla Jonsson

Westanders halverade resultat förklaras huvudsakligen av minskade intäkter i coronakrisens kölvatten. Byråintäkten blev 25,5 miljoner kronor under första halvåret, en minskning med 3,6 miljoner eller 12 procent jämfört med första halvåret 2019. Vinstmarginalen minskade till 17 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Trots coronakrisen och fluktuerande intäkter har vi varit lönsamma varje månad under första halvåret. Efterfrågan var som lägst under maj och sedan vände det snabbt till ett rekordresultat för juni, säger Westanders vd Patrik Westander i en skriftlig kommentar.

Nettoeffekten av coronakrisen var under de tre månaderna mars–maj negativ för Westanders byråintäkt, medan intäkterna blev rekordhöga under juni. Jämfört med motsvarande månad 2019 förändrades Westanders byråintäkt i procent som följer:

Annons

Mars: -14
April: -24
Maj: -37
Juni: +9

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 9 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 52 miljoner 2019. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Annons