Olof Hallrups kamp mot Ekobrottsmyndigheten.
Ekobrott

Hallrups försvar: Det fanns fler möjliga uppgiftslämnare

Fortnox tidigare styrelseledamot och storägare Olof Hallrup, som dömdes i slutet av 2017 för grovt insiderbrott, har tillsammans med sina försvarare gjort fynd när de gått igenom den så kallade slasken på EBM.

Uppdaterad 2018-08-20
Publicerad 2018-08-20

Fortnox tidigare styrelseledamot och storägare Olof Hallrup dömdes i december 2017 för grovt insiderbrott till villkorlig dom och samhällstjänst. Tingsrätten ansåg att det var utrett att Olof Hallrup i förväg vidarebefordrat en uppgift om att ett uppköp av Fortnox skulle offentliggöras måndagen den 14 mars 2016. Uppköpet rörde ett uppköpserbjudande från bolaget Visma.

Olof Hallrup som nekar till brott har överklagat domen. Hans försvarsadvokat Staffan Bergqvist, Advokatgruppen i Stockholm, anser att åklagaren inte har kunnat bevisa att Olof Hallrup uppsåtligen har lämnat ut insiderinfomation till den medåtalade.

I en skrift till Svea hovrätt skriver han att det framgår av utredningen att styrelsen i Fortnox redan dagen efter att Vismas presumtiva bud blev känt för styrelsen, misstänkte att det förekom otillbörlig handel i aktien och att mannen som Olof Hallrup misstänks ha läckt information till ”har haft fler uppgiftslämnare än Olof Hallrup”.

Staffan Bergqvist har därför gått igenom det så kallade sidomaterialet som utgörs dels av icke redovisat material avseende förundersökningen mot hans klient Olof Hallrup och de andra två med-dömda dels material från andra, nedlagda förundersökningar mot andra personer.

Han har där kommit fram till att det förekommit 15 misstänkta i anledning av Vismas förestående bud på Fortnox.  Fem av dessa var vid tidpunkten bosatta i Växjö, där den med-dömda mannen (som Olof Hallrup misstänks ha läckt information till) bor, och två var bosatta i de närbelägna orterna Kosta och Hovmantorp.

Beträffande två av de misstänkta har nu åtal väckts. En av de åtalade var vid tidpunkten anställd på rådgivningsbolaget Navigo som Fortnox anlitade i anledning av Vismas presumtiva anbud på aktierna i Fortnox.

Staffan Bergqvist har även funnit att man har tömt den med-dömdes mobiltelefon och trots detta inte funnit någon telekommunikation varesig samtal eller sms mellan den misstänkte och Olof Hallrup under perioden 3 februari 2016 till och med den 24 oktober 2017.

Han noterar även att en av de tidigare misstänkta genomfört två transaktioner, först ett förvärv av 100.000 aktier den 4 mars 2016 och sedan en försäljning av 300.000 aktier den 14 mars 2016. Den preliminära vinsten, enligt ett PM som fanns i slasken var 510.000 kronor. EBM har noterat en koppling till Fortnox. Samtidigt som handeln ägt rum arbetar nämligen den misstänktas dotter på bolaget vid denna tid. Denna person bodde i Växjö.

Ytterligare en misstänkt ska ha handlat 23.307 aktier den 9 och den 10 mars 2016 och sålt 73.600 aktier den 14 mars 2016. Vinsten uppgick till  cirka 128.500 kronor. Inga kopplingar till Fortnox. Denna person bodde i Kosta.

En tredje misstänkt ska ha förvärvat 6.000 aktier den 26 februari, samma dag som styrelsen i Visma fick kännedom om budet samt 4.000 aktier den 10 mars 2016. Samma person ska ha sålt 22.000 aktier den 14 mars 2016 och gjort en vinst på 161.719 kronor. Det finns dock inga andra kopplingar till Fortnox än attDen misstänkte har en styvdotter som är bosatt i Växjö.

I förundersökningen fanns även en fjärde misstänkt som förvärvat totalt 45.000 aktier i Fortnox den 29 februari, den 1 mars och den 4 mars samt sålt 56.700 aktier i Fortnox den 14 mars 2016.  Vinsten ska ha uppgått till 283.943 kronor. KOpplingen till Fortnox är att den misstänktes make är ledamot i ett Växjö-bolag vars revisor vid tidpunkten även hade uppdrag i ett bolag där en av Fortnox-ledamöterna var ledamot.

En femte misstänkt ska ha förvärvat 13.600 aktier den 2 och 3 mars 2016 och sålt dessa den 14 mars 2016. Vinsten ska ha uppgått till 93.400 kronor. Ingen koppling har dock hittats till Fortnox men EBM har antecknat att personen i fråga rört sig runt Stureplan och finns med på många mingelbilder

De misstänkta nummer 6 och 7 har förvärvat 15.600 aktier datumen 29 februari, 1,9 och 10 mars 2016 och sålt samma antal aktier den 14 mars 2016. Vinsten uppgår till 99.640 kronor.

Olof Hallrups försvarare har redan i slutet av januari 2018 uppgett för Svea hovrätt att de önskar att en huvudförhandling ska äga rum så snart som möjligt då ”domen medför stora besvär för hans (Olof Hallrup reds. anm.) yrkesutövning”. 

Domstolen bokade snart därefter en huvudförhandling till den 8 oktober 2018.

Platsannonser