FinansNyhet

Hållbarhetsprinciper får direkt effekt på Swedbanks affär

Swedbank har varit med i processen att ta fram FN:s nya hållbarhetsregler för banker berättar Swedbanks hållbarhetschef Fredrik Nilzén. Foto: Montage Swedbank/Lars Nissen Photoart/Pixabay.Swedbank har varit med i processen att ta fram FN:s nya hållbarhetsregler för banker berättar Swedbanks hållbarhetschef Fredrik Nilzén. Foto: Montage Swedbank/Lars Nissen Photoart/Pixabay.
Swedbank har varit med i processen att ta fram FN:s nya hållbarhetsregler för banker berättar Swedbanks hållbarhetschef Fredrik Nilzén. Foto: Montage Swedbank/Lars Nissen Photoart/Pixabay.
Publicerad

Swedbank har skrivit under FN:s principer om ansvarsfull bankverksamhet. Bankens hållbarhetschef utlovar nu konkreta åtgärder i den dagliga affärsverksamheten.

Sverker Brundin

Så sent som den 27 augusti skrev SEB under FN:s principer för ansvarsfull hållbarhet. Nordea var med redan för ett knappt år sedan. Även Handelsbanken ingår som medlem i FN:s UNEP Finance Initative, UNEP FI. Nu är det Swedbanks tur att skriva under. 

– Processen inom FN:s miljöprogram har varit lång och bra. Vi har varit med i en referensgrupp för att utforma FN:s principer på området. Nordea fick för 1,5 år sedan möjligheten att ingå i den kärngrupp som tar fram principerna. De har gjort ett jättebra jobb, säger Fredrik Nilzén, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Swedbank.

FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet presenterades i november 2018 och kommer att lanseras officiellt den 22 september 2019 vid FN: s generalförsamling. Hittills har 124 banker världen över åtagit sig att officiellt underteckna UNEP FI: s principer. Det innebär att bankerna åtar sig att kontinuerligt stärka sin positiva påverkan på samhället i enlighet med FN:s hållbarhetsmål.

Annons

– Vi anser att de här principerna tar saker från pappret till konkreta åtgärder, säger Fredrik Nilzén.

Det får direkt effekt för Swedbanks dagliga affärsverksamhet. Ett exempel är åkare i Göteborg som inte har tillräckligt miljöklassade fordon. Banken behöver påpeka att det innebär en affärsrisk om till exempel Göteborgs hamn inför striktare miljöregler. Det påverkar både åkaren och bankens risk.

– De nya FN-principerna innebär att vi säger att vi måste utveckla bankens strategi i linje med Parisavtalet, säger Fredrik Nilzén.

Annons

Bankerna måste då publikt gå ut med sina mål och berätta för marknaden om vad i affären som har störst positiv respektive negativ hållbarhetspåverkan.

Annons