FinansNyhet

“Hållbarhet en förutsättning för lönsamma affärer”

Det finns inte längre någon motsättning mellan att vara lönsam och att vara hållbar. Om det är rådgivarna överns; Emma Ihre på advokatbyrån Mannheimer Swartling, Victoria Lidén på Öhman Fonder och Johannes Zetterlund på kommunikationsbyrån Narva.
Publicerad

Hållbara investeringar har seglat upp som ett hett ämne i finansbranschen. “Tiden när vi kallade hållbarhetsfrågor för “ickefinansiella risker” är förbi”, säger Emma Ihre, hållbarhetschef på Mannheimer Swartling.

Hur företag ska ställa om sina affärsmodeller för att bli hållbara har blivit en allt mer brännande fråga under senare år. För institutionella investerare har det blivit allt mer självklart att investera i bolag som är hållbara.

– Hållbarhetsrisker och möjligheter innebär även finansiella risker och affärsmöjligheter. Tiden är förbi då investerare inte såg affärsmöjligheten i dessa frågor, säger Emma Ihre, hållbarhetschef på advokatbyrån Mannheimer Swartling.

Till exempel kan det bli kostsamt när företag måste anpassa sig till nya lagkrav, klimatförändringar kan leda till negativa konsekvenser om bolaget inte lyckas ställa om sin energiförsörjning och bristfälliga arbetsvillkor kan innebära produktionsstopp, varumärkesskada och rättegångsprocesser.

Annons

Enligt flera branschbedömare beror det ökade intresset för hållbara investeringar på att intressenter som kunder och massmedia ställer högre krav på investerare att ta ett bredare ansvar när de investerar eller agerar som ägare.

– Jag tror även att det handlar om ett personligt engagemang hos enskilda individer inom finanssektorn – de personer som har kunskap om frågan och vill att deras eller andras barn också ska ha en vacker värld att leva i ser till att göra det de kan för att driva utvecklingen i rätt riktning, säger Emma Ihre.

Öhman Fonder, som förvaltar 80 miljarder kronor genom sitt dotterbolag Öhman Fonder,  var tidiga med att lansera etiska fonder, vilket de gjorde i slutet på 90-talet. Men det var för sex år sedan, när de skrev under Principles for Responsible Investments (FN:s principer för ansvarsfulla investeringar) som de också integrerade hållbarhet i hela sin fondförvaltning.

Annons

– Inför varje investering gör vi  en hållbarhetsanalys i syfte att identifiera värdedrivande faktorer och för att minimera riskerna, säger Victoria Lidén, hållbarhetsanalytiker på Öhman Fonder.

Hon ser ingen motsättning i att vara hållbar och lönsam.

– Hållbart företagande är  en förutsättning för lönsamhet. Hållbara bolag är ofta välskötta bolag. Att Öhman Fonder arbetar systematiskt med ansvarsfulla investeringar är något som vi anser gör oss konkurrenskraftiga och bidrar till att vi kan generera en långsiktigt god avkastning till våra fondkunder.

Annons

Det ökade intresset för hållbara investeringar och efterfrågan på expertis inom området har fått konsultbyråer inom många delar av finansbranschen att prioritera och bredda sin rådgivning inom området. Ett exempel är kommunikationsbyrån Narva.

– Behovet av rådgivning inom hållbarhet är inte endast begränsat till kommunikation utan handlar egentligen mer om strategi. Vi rådger kunder i hur de ska arbeta med hållbarhetsfrågor på ett lönsamt sätt, inte endast hur de ska nå ut rent kommunikativt, säger Johannes Zetterlund, hållbarhetschef på Narva. 

Utmaningen beror enligt flera av konsulterna helt på vilken typ av verksamhet kunderna bedriver och på deras geografiska exponering. För att identifiera och hantera hållbarhetsfrågor är det särskilt viktigt att alltid utgå ifrån varje klients affär eller verksamhetsuppdrag.

Generellt är det stort fokus på integritetsfrågor, handelssanktioner kopplat till mänskliga rättigheter, antikorruption och bolagsstyrning kopplat till hållbarhet.

– Den stora utmaningen för många företag ligger i att ställa om till en hållbar affärsmodell och fortfarande vara lönsam. Det krävs mycket förändringsarbete för att uppnå målet samtidigt som det finns en stor osäkerhet i vilka krav som lagstiftaren kommer att ställa framöver, säger Johannes Zetterlund.

För företag och investerare innebär det en affärsmässig risk att inte arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor som klimat, mångfald, affärsetik och arbetsvillkor i sin leverantörskedja. Det är också en viktig fråga för att attrahera och behålla de främsta talangerna.

– Dagens medarbetare förväntar sig ansvarstagande arbetsgivare som jobbar aktivt med dessa viktiga frågor. Tiden då vi uppmanade varandra att ”göra något” är förbi. Nu måste alla – däribland politiker, FN, EU, näringslivet, investerare och affärsjurister – bidra utifrån sin expertis och roll i samhället, säger Emma Ihre på Mannheimer Swartling.

 

Vad är hållbara investeringar?

Hållbara investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som investerare tillämpar för att ta miljö- och samhällsansvar i sina investeringar.

Vanliga metoder i fonders hållbarhetsarbete:

Fonden väljer in bolag utifrån specifika kriterier för miljö, sociala och/eller affärsetiska frågor. Analysen av bolagens arbete med hållbarhet är i detta fall avgörande för valet av bolag i fonden. Vissa av dessa fonder har ett speciellt hållbarhetstema som till exempel vatten eller miljöteknik.

Fonden väljer bort vissa bolag. Det kan handla om att man väljer bort företag inom vissa branscher som vapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi.

Fonden använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Exempel kan vara att ställa krav på en mer miljövänlig produktion eller på bättre arbetsvillkor i fabrikerna.

 

Källa: Fondbolagens förening

 

Annons