Paula Röttorp är MP på Hannes Snellman Stockholm, som växer organiskt.
Juridik

Hallå där Paula Röttorp...

...Managing Partner på Hannes Snellman, som rekryterar stort inför hösten. En ny delägare har precis börjat och två ytterligare är på väg in samt ett stort antal jurister.

Uppdaterad 2018-06-11
Publicerad 2018-06-11

Ni rekryterar för fullt, är det en nettoökning av styrkan?

– Ja, det blir det i och med att det är tre nya partners som kommer in och de tar ju med sig en viss verksamhet till firman. Total sett, utöver de två kommande delägarna, är 12 jurister på väg in i firman under sommaren eller senast i början av hösten.
 
Varifrån kommer nyrekryteringarna?

– En del kommer direkt från skolan men flera kommer från andra byråer och från myndigheter. Bland annat har vi rekryterat ett team av fem biträdande jurister som kommer ingå i samma arbetsgrupp.
 
Något särskilt affärsområde ni satsar på?

– Efterfrågan på våra tjänster är så pass hög att vi just nu inte hinner vidareutveckla de möjligheter som skulle finnas. Både inom tvistlösning och transaktioner, som är två stora verksamheter för oss, där vi har behov av att förstärka för att tillvarata de möjligheter vi ser på marknaden. Jag kan däremot inte berätta mer om var vårt nya team ska börja. Två av de nyanställda kommer att arbeta inom konkurrensrätt och offentlig upphandling vilket är en arbetsgrupp som har många spännande uppdrag just nu.
 
Du har sagt att rekrytering är din största utmaning, hur svårt har det varit att hitta rätt personer?

– Det är svårt att hitta rätt talanger som också har samma syn som på hur man ska driva verksamheten och dessutom tillför något utöver det vi redan har. På partnernivå blir det verkligen fall till fall och där är det verkligen viktigt att det blir rätt person. När det gäller biträdande jurister är det fortsatt viktigt att rekrytera underifrån. I fråga om de mer erfarna biträdande juristerna har konkurrensen ökat markant. Vi ser att headhunters uppvaktar allt yngre personer och byråerna “stjäl” talanger från varandra.
 
Hur har lönerna utvecklats för jurister på senare tid?

– Jag upplever att lönerna har gått upp och vi har behövt göra vissa lönejustering de senaste åren för att matcha utvecklingen.
 
Vad anser du är Hannes Snellmans USP?

– Vi är ett företag där man får stort inflytande och blir en del av ett större team. Jag skulle säga att man kan göra skillnad här. Vi jobbar mycket mellan arbetsgrupperna på ett sätt som jag tycker är föredömligt i branschen och som innebär att man som medarbetare får se och lära sig mycket. Det i kombination med samarbete med våra finländska kollegor tycker jag är ett stort plus. Det innebär en större mängd kunskap och erfarenhet vi kan erbjuda klienterna oavsett var de sitter.
 
Vad frågar de unga juristerna efter?

– Jag tror att det är viktigt för unga jurister att känna att de utvecklas snabbt, får ansvar och har en brant inlärningskurva och att de förstår hur utvecklingen ser ut. Det är en utmaning för alla byråer, men vi försöker vara så transparenta som möjligt och arbetar just nu med att tydliggöra förväntningarna på olika senioritetssteg.
 
Är delägarmodellen fortfarande relevant?

– Ja, jag tror att delägarmodellen passar bra ihop med att människor vill vara delaktiga och vara del av en helhet, inte bara vara en anställd. Men jag tror inte att de unga som börjar i dag tänker sig att de ska jobba kvar på samma byrå om tio år. Det var inte så jag själv tänkte när jag började på mitt första jobb heller även om det är nästan 20 år sedan.

 

Platsannonser

Logga in