Annons

Annons

IMG_5596.JPG

Mårten Asplund är ansvarig för KPMG:s tjänsteutbud till finansiella sektorn.

Hallå där, Mårten Asplund…

...ansvarig för finansiella tjänster på KPMG som nyligen vann upphandlingen av revisionen i Skandia.

Vad betyder det för KPMG och dig att ni vann upphandlingen av revisionen i Skandia?

– Det var givetvis fantastiskt kul och kommer att bli både spännande och utmanande såväl för mig som för hela teamet. KPMG vill jobba med de största finansiella aktörerna i Sverige och då är givetvis Skandia en betydelsefull kund.  

– Det är dock viktigt att betona att det är en tid kvar tills KPMG eventuellt får uppdraget i och med att det är bolagsstämman 2019 som slutligen fattar beslut om valet av revisor.

Varför tror du att ni vann?

Annons

Annons

– Jag uppfattar att vi var lyhörda, visade intresse för Skandias utmaningar och inte minst kunde ställa upp med ett mycket starkt team. Jag kände också att hela vårt team visade på ett genuint intresse för att jobba med Skandia, vilket vi verkligen vill! 

Det har varit en snabb process. Utifrån din synpunkt, vad utmärker en bra upphandling?

– Den ska vara tydlig, ge utrymme för oss att träffa alla intressenter i organisationen och därigenom skapa förutsättningar för oss att visa varför just KPMG är det bästa alternativet. Jag uppfattade också att vi hade en väldigt bra och öppen dialog med Skandia genom hela processen vilket jag personligen uppskattar. 

Vad gör Skandia till en intressant kund? 

– Skandia är en fantastiskt spännande kund inte minst utifrån att de erbjuder flera olika produkter på marknaden men också det faktum att det är ett ömsesidigt bolag, med de utmaningar det innebär. Det är något som vi på KPMG har lång erfarenhet av att jobba med. 

Vilka andra kunder har KPMG inom bank och försäkring?

– KPMG har målmedvetet och långsiktigt jobbat med att utveckla våra tjänster mot den finansiella sektorn. Inte minst under det senaste året inom försäkring. Det har burit frukt och vi levererar tjänster till i princip alla större finansiella aktörer i Sverige varav flera revisionsuppdrag. 

Skandias revision är värd uppskattningsvis 19-20 miljoner kronor, hur placerar sig Skandia bland KPMG:s kunder?

– Vi har som sagt förmånen att jobba med nästan alla aktörer på den finansiella marknaden. Skandia kommer av naturliga skäl vara en av våra viktiga kunder och engagera många kollegor inom flera olika kompetensområden. 

Upphandlingen präglas av EU:s regelverk, vilket bland annat ställer krav på framförhållning. Vad innebär det?

– Just framförhållning är något som jag tror att hela branschen uppskattar. Det underlättar när bolagen, precis som Skandia, på ett tydligt sätt går ut och förklarar hur de vill ha det. Sedan kan alla regelverk bli lite stelbenta innan de satt sig tydligt. 

 

Fakta Mårten Asplund:

Mårten Asplund har arbetat inom KPMG sedan 1999 då han kom till revisionsbyrån från Handelsbanken. Han är auktoriserad revisor, licensierad revisor i finansiella företag och delägare sedan 2010.

I dag har Mårten ett helhetsansvar för hela KPMG:s tjänsteutbud till finansiella bolag.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons