Berit Behring, vd för Danske Bank
Bank

Hallå där, Berit Behring, vd på Danske Bank Sverige…

...som presenterar en stark resultattillväxt under första kvartalet i år.

Uppdaterad 2018-04-26
Publicerad 2018-04-26

Danske Bank Sverige redovisar ett rörelseresultat före skatt på 1 909 miljoner kronor, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med samma period föregående år, visar delårsrapporten.

Vilka var de bidragande faktorerna till detta?
– Vi fortsätter att växa och både genom att vi har fått flera nya kunder och det har vi fått inom alla segment, både företagskunder och privatpersoner. Vi gör även fler affärer med våra existerande kunder. Så det är både fler affärer, större volymer och fler kunder som ligger bakom tillväxten.

Utlåningsvolymen ökade till 341 miljarder kronor motsvarande en ökning på 13 procent jämfört med samma period föregående år och inlåningsvolymen ökade till 152 miljarder kronor, motsvarande en ökning med 20 procent.

Utlåningen ökar, samtidigt talar man om en bokris, vad säger du om detta?
– Vi har sett en dämpad bostadsmarknad det första kvartalet och där delar vi många experters uppfattning att det har varit bra för marknaden. Men vi växer fortfarande mer än marknaden så vi tar marknadsandelar när det gäller bolån. Men det är så klart också så att vi, som jag nämnde, även växer på företagssidan. Volymmässigt slår företagssidan igenom men vi har också en tillväxt på privatsidan.

Nu kommer det även nya aktörer på marknaden som ökar konkurrensen, vad säger du om detta?
– Det är spännande och också bra för kunderna att det blir en ökad konkurrens. Vi ser att det blir lägre priser på marknaden och där är vi med. Vi är en utmanare i Sverige. I april sänkte vi vår tvåårsränta till 1,29 procent. Vi är konkurrenskraftiga och siffrorna visar detta eftersom vi fortsätter att ta marknadsandelar på bolånesidan.

Hur har de nya regelverken påverkat Danske Bank?
– Det är klart att vår sektor, liksom nästa alla sektorer där ute, är påverkade av dessa regelverk. Det som vi mest har fokuserat på under det här kvartalet är Mifid 2 från förra kvartalet som fått effekt under första kvartalet. Nu är vi också mitt uppe i arbetet runt GDPR. Det är ett stort fokusområde för oss internt men det är också viktigt att komma ihåg att dessa regelverk finns till för att skydda våra kunder. Det är något som vi har stark sympati för.

– När vi implementerar dessa processer har vi fokus på att kunderna också ska känna att vi tar hand om dem på ett säkert och ännu bättre sätt. Det är utmanande med nya processer men i långa loppet är det positivt.

Kostnaderna ökade till 926 miljoner kronor, motsvarande en ökning om 7 procent jämfört med samma period i fjol.

Kostnaderna ökar även på grund av regelverken?
– Ja, regelverken driver kostnaderna, men också den ökade affärsaktiviteten och att vi fortsätter växa. Det är dessa två saker som driver kostnaderna.

Ni har utvecklat digitala lösningar för att möta kundernas behov. Upplever du att det fortfarande finns en kundgrupp som vill vara analoga?
– Det kommer alltid finnas en efterfrågan på både analoga och digitala lösningar. Jag tror att det handlar om vilken situation och vilket beslut man står inför, om man föredrar en digital eller analog kontakt. Vi vill inte bestämma vad våra kunder ska göra. Vi vill möta kunderna på det sätt de önskar.

– Jag kan nämna att vi har så kallade gröna möten, e-möten. I stället för att åka in till banken, vilket kan ta lång tid, tar man ett e-möte i stället. Nästan hälften av våra kunder väljer hellre ett e-möte. Det är bra eftersom det är tidseffektivt för kunder och för oss men framförallt är det bra för miljön, att folk inte reser utan istället tar detta digitalt.

Händer det något nytt i banken?
– Vi har precis lanserat aggregatorn i vår mobilbank där man kan se inte bara egna konton i Danske Bank utan även, om man mot förmodan nu har det, konton på en annan bank. Man kan se dem samtidigt.

– Vi jobbar också mycket med startups och tillväxtbolag samt en e-plattform, TheHub, där vi ser en ökad trafik. Vi ska nu också skicka våra första tillväxtbolag på en resa till Kina där vi kopplar ihop dem med investeringsmöjligheter, men också möjligheter att ta fram prototyper och så vidare och hjälpa dem i nästa steg.

– Vi kommer även gå in och stötta socialt entreprenörskap, de entreprenörerna som vill göra skillnad i samhället. Vi tittar mycket på de här globala målen som FN har som alla har förbundit sig till att uppnå år 2030 uppnå. Det känns extra roligt att stötta företag som vill vara med och förändra världen till en hållbar värld. Vi tror att om man är med där så är det även bra för affärsmöjligheterna för det kommer att vara ett enormt fokus och många investeringar som går in på det här området framöver.

– Jag är övertygad om att vi i framtiden som utmanare i Sverige kan utnyttja vår utmanarkultur och kan vara med på dessa nya saker som händer.

Vad är Danske Banks målsättning för 2018?
– Vi har fortsatta ambitioner att flytta fram positionerna i Sverige. Vi vill fortsätta att växa och fortsätta vara utmanaren på den svenska marknaden. Sedan ska vi alltid göra det med en bibehållen risknivå som vi är komfortabla med, och vi vill också göra det på ett lönsamt vis. Än så länge ser det ut som vi har goda förutsättningar att lyckas med det.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in