Konjunktur

"Håll ögonen på kreditmarknaden"

"Med så snabba rörelser som nu sker på finansmarknaderna finns risk för spänningar Det man ska följa är kreditmarknaden", säger Robert Bergqvist.

Uppdaterad 2020-03-10
Publicerad 2020-03-09

–Risken för en recession ökar varje dag, men frågan när det gäller coronautbrottet är inte 'om' utan 'när' vi får se slutet. Om vi får en–tvåkvartal med fallande BNP är det inget problem, så länge företag som får problem kan övervintra. I min värld är därför den intressanta frågan hur det ser ut till hösten och om kurvorna börjar gå åt rätt håll då. Skulle återhämtningen dra ut på tiden har vi större problem. Det säger SEB:s chefekonom Robert Bergqvist till Nyhetsbyrån Direkt.

– Med så snabba rörelser som nu sker på finansmarknaderna finns en risk för att det uppstår spänningar i det finansiella systemet och det är något man ska hålla ögonen på. Det man ska följa är framför allt kreditmarknaden. Får vi en stress där skapar det problem både för innehavararna av obligationer och genom att det inte finns pengar för företag som behöver låna, säger Robert Bergqvist.

Han säger  att det inte är räntesänkningar som kommer att lösa problemen utan det viktiga är att säkerställa till att det finns likviditet för de företag som får problem. 

– Det som vore bra i Sverige är om Riksbanken likt ECB kan öka utlåningen av pengar till företag, säger han och jämför med ECB:s TLTRO, långfristiga billiga lån till företagssektorn via banksystemet.

Robert Bergqvist tycker även att Finansinspektionen kan se över sina regler och sänka kontracykliska kapitalbuffertar, vilket också skulle göra det möjligt för bankerna att låna ut mer pengar.

– Här handlar det om att hjälpa företag att övervintra, men låt bli att införa minusränta igen, det gör mer skada än nytta tror jag, säger han.

 

Platsannonser

Logga in