Hagströmer donerar Creades-aktier till stiftelse

Den nystartade stiftelsen Millenium får Creades-aktier till ett värde om 17-18 miljoner kronor.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2012-11-07

Sven Hagströmer har donerat aktier i Creades till en stiftelse bildad av honom själv, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

I september köpte han Öresunds aktier i Creades. En stor del av de köpta aktierna återköptes av Creades men en restpost om drygt 156.000 aktier var Sven Hagströmer tvungen att göra sig av med inom 30 dagar för undvika budplikt.

Sven Hagströmer har nu bildat stiftelsen Millenium, vars ändamål är bland annat att främja arbete mot ungdomsvåld.

I styrelsen sitter bland andra advokat Claes Cronstedt.

Sven Hagströmer har skjutit till ett grundkapital om 100.000 kronor och därefter donerat de 156.000 Creades-aktierna värda 17-18 miljoner kronor, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Milleniums innehav motsvarar 0,7 procent av aktierna i Creades.

Sven Hagströmers innehav, via bolaget Biovestor, ligger samtidigt på 29,99 procent av det totala antalet röster. Tillsammans överstiger alltså de två innehaven budpliktsgränsen på 30 procent av rösterna.

Enligt Sven Hagströmer är stiftelsen självständig. Det finns inget avtal skrivet eller muntligen uttalat mellan stiftelsen och Sven Hagströmer rörande "ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning i syfte att uppnå ett bestämmande inflytande över Creades förvaltning", uppger ahn för Nyhetsbyrån Direkt

Platsannonser

Logga in