Annons

Annons

"Hade inget inflytande över Nordea-kunders pengar"

Nordeas interna rekommendation redan 2011 var att kunderna bytte fond.

På onsdagen rapporterade Realtid.se om den amerikanska förvaltarfirman Aletheia Research and Management vars grundare Peter Eichler i december åtalades av SEC för allvarliga oegentligheter. Under tiden som Peter Eichler levt i oändlig lyx på firmans bekostnad, och på att ha omfördelat kapital mellan kunders depåer, hade Aletheia ett uppdrag åt Nordea och bankens fond North American Growth Fund.

– Självklart är det olyckligt att ha haft en rådgivare där det har förekommit oegentligheter. Det känns ju naturligtvis inte bra. Men det känns bra att vi nu har kommit fram till ett bra alternativ till andelsägarna, säger Nordea Fonders nytillträdda vd Maria Rengefors till Realtid.se.

Enligt Nordea är det dock inte någon fullständig förvaltarroll som Aletheia haft, och varken Peter Eichler eller Aletheia ska ha haft något mandat att röra kapitalet i fonden.

Annons

Annons

– Aletheia hade uppdrag som rådgivare till Nordea i förvaltningen av fonden. Det är stor skillnad mellan rådgivare och förvaltare. Det var deras jobb att sätta upp en strategi för hur fonden skulle förvaltas och hur våra egna förvaltare skulle agera. Men de hade ingen direkt kontakt med andelsägarnas pengar, det vill säga det förvaltade kapitalet i fonden, säger Maria Rengefors.

I informationen om North American Growth Fund som finns på Nordeas globala sajt, Nordea.com samt Nordeaaktiehandeln.se, står Aletheia dock angiven som ansvarig förvaltare. Men Maria Rengefors vidhåller att det aldrig har varit fallet och hänvisar till att det står annorlunda på Nordeas svenska hemsida.

– Det är en teknisk miss att det står så där på Nordea.com. I prospekt och andra officiella handlingar står Aletheia endast som rådgivare och det är det som är det viktiga, säger hon.

I informationen om fonden på Nordea.se står nu Eagle Asset Management Inc. som ansvarig förvaltare, firman tog över uppdraget från Aletheia i oktober 2012.

Enligt Nordea ingick det i Aletheias uppdrag att ge råd till Nordeas egna förvaltare om vilka aktier fonden borde investera i och huruvida eventuella omplaceringar borde göras.

Maria Rengefors uppger att själva förvaltningen skedde inhouse fram till det att Eagle Asset Management tog över, det vill säga strax efter att Aletheia blivit av med sitt verksamhetstillstånd. Själva sammanläggningen med North American All Cap Fund skedde i februari 2013.

– Till att börja med fungerande fonden väldigt väl och gav en väldigt god avkastning, men sen har den gradvis försämrats. Så småningom kom vi fram till att vi måste byta förvaltare och då valde vi Eagle Asset Management och valde samtidigt att lägga samman de här två fonderna.

Maria Rengefors berättar att det hade florerat en del rykten om Aletheia under den tid som Nordea utvärderade fondens fortsatta uppdrag.

– Men vi kan inte agera utifrån rykten. Vårt beslut om att byta rådgivare berodde enbart på dålig performance.

Hon kan inte ange exakt när Nordeas och Altheias samarbetsavtal sades upp, men säger att det har varit en lång process eftersom man dels varit bunden av avtal, dels behövt tid för att hitta en bra ersättare.

– Man måste komma ihåg att Nordea sa upp avtalet med Aletheia i sådan tid att den nya förvaltaren kunde ta över i december 2012. Huvudsaken här är att det handlar om en rådgivare som inte har haft något inflytande över pengarna som har funnits i fonden. Det har alltså inte varit någon risk för att andelsägarna skulle drabbas av Aletheias oegentligheter mer än att de har fått en dålig avkastning. Men det har vi ju nu försökt att göra något åt, säger Maria Rengefors.

– När det gäller information som vi skickar till andelsägare i våra fonder måste den uppfylla vissa krav. Vi kan inte ge rekommendationer eller redovisa obekräftade rykten i ett sådant typ av brev. Däremot har vi varit väldigt tydliga i vår interna information till våra rådgivare under 2011 och 2012 att kunderna bör byta fond. Sen är det ju upp till varje kund vad den väljer att göra, fortsätter hon.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons