Fonder

Gunnar Axén: “Då avgår jag”

Allras styrelseordförande säger till Realtid att han vill ta ställning till resultaten från en egen utredning innan han utvärderar situationen i skandalbolaget – men utesluter att han själv skulle vara föremål för brottsmisstankar.

Uppdaterad 2017-03-17
Publicerad 2017-03-17

Allras styrelseordförande Gunnar Axén säger att han inte kan förhålla sig till de polisanmälningar som gjorts mot personer inom bolaget de senaste dagarna, men utesluter att han själv skulle vara föremål för brottsmisstankar.

“Vi vet ju inte mer än någon annan när det gäller polisanmälan och ingen vet ju vem eller vilka personer de riktar sig mot”, säger Axén till Realtid.se.

Revisionsfirman Deloitte, som granskat Allras verksamhet på uppdrag av bolaget, lämnade in en anmälan till Ekobrottsmyndigheten igår. Även Pensionsmyndigheten planerar en polisanmälan.

Likt sin företrädare Ebba Lindsö, som konstaterade i SvD tidigare idag att hon lämnade uppdraget i Allra efter misstankar om att hon fått “bristfällig eller felaktig information”, förutsätter Axén att han själv inte är föremål för anmälningarna i egenskap av styrelseordförande.

“Jag har varit här i en månad”, säger Axén, som tog över som styrelseordförande i samband med att Allras fonder köpstoppades av Pensionsmyndigheten i februari. 

Huvudägaren sitter i styrelsen

Axén är en av fyra ledamöter i Allras styrelse, där även huvudägaren och koncernchefen Alexander Ernstberger ingår.

Axén säger sig ha fortsatt förtroende för Allras ledning men inväntar samtidigt resultaten av en egenbeställd, extern genomlysning av verksamheten.

På frågan hur lätt det skulle vara att rekommendera vd:s avgång när vd samtidigt sitter i styrelsen i egenskap av huvudägare, svarar han:

“Om jag kommer till den ståndpunkten och inte får gehör för den ståndpunkten, är det så enkelt att då avgår jag. Min integritet kommer jag inte göra avkall på.”

Axén bekräftar också att Allra har lämnat in en begäran om inhibition av Pensionsmyndighetens säljorder på innehavet i pensionsbolagets PPM-fonder till förvaltningsrätten.

Allra fortsätter därmed att behandla Pensionsmyndighetens beslut under gårdagen (att avsluta parternas samarbetsavtal och avregistrera bolagets fonder) som ett förvaltningsrättsligt beslut – tvärtemot vad myndigheten själv hävdar.

Enligt Pensionsmyndigheten är avtalet civilrättsligt, och ska således överklagas i allmän domstol. Uppfattningen grundar sig på en prejudicerande dom i Högsta förvaltningsdomstolen från i somras.

På fredagseftermiddagen hade ännu ingen överklagan inkommit till Stockholms tingsrätt. Förvaltningsrätten har i sin tur inte fattat beslut i frågan.

Allra är skyldiga att exekvera Pensionsmyndighetens säljorder enligt det europeiska regelverket UCITS, som saknar mekanismer för beslutsöverklagan.

“Vi är andelsägare som vill sälja våra andelar i fonderna och Allra måste hörsamma det”, säger Jimmy Larsson Hagberg, presstalesperson på Pensionsmyndigheten.

Han tillägger att Pensionsmyndigheten sedan “ett tag tillbaka” har en dialog med tillsynsmyndigheten i Luxemburg, där Allra har sin juridiska hemvist.

Platsannonser