FinansNyhet

Guldstrand och Lindh frias i hovrätten

Publicerad

GKL-duon Lars Guldstrand och Peter Lindh frias även i hovrätten från misstankarna om bokföringsbrott, skattebrott och penningshäleri. Domstolen är kritisk mot EBM:s utredning. ”Vare sig Johan Ulander eller Fredrik Rodger har hörts i målet”, skriver Svea Hovrätt.

Sara Johansson

För drygt ett år sedan friades GKL-grundarna Lars Guldstrand och Peter Lindh i Stockholms tingsrätt. Nu har Svea hovrätts dom avkunnats och domstolen fastställer tingsrättens dom.

Förhandlingarna i Svea hovrätt avslutades i slutet av januari. Förundersökningen är en del av Ekobrottsmyndighetens omfattande utredning rörande Contender High Yoeld-obligationerna, där bland annat Fredrik Rodger nu försvarar sig i tingsrätten och Johan Ulander fortfarande väntar på ett eventuellt åtal.

Åtalet mot GKL-grundarna, som lämnades in under 2016, rör grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och penninghäleri, grovt brott.

Annons

Under hösten 2009 inleddes kontakterna mellan Lars Guldstrand, Peter Lindh och Johan Ulander och Fredrik Rodger med anledning av att Johan Ulanders bolag Dabah Trading inte fullgjorde den ursprunglinga betalningsplanen avseende ett aktieägartillskott till GKL.

Enligt åklagaren ledde diskussionerna till att GKL förvärvade ett skuldebrev om 18 miljoner kronor jämte ränta mellan två bolag som båda kontrollerades av Johan Ulander. Åtalspunkt nummer 2, grovt skattebrott, rör att GKL inte upptagit räntan som löpte med lånet i skattedeklarationen för inkomståret 2010. I åtalspunkt 1 ingår även att GKL inte upptagit fordringen om 18 miljoner kronor i balansräkningarna i årsredovisningarna för 2009 och 2010.

Hovrätten skriver i domskälen för åtalspunkten 1, som rör grovt bokföringsbrott, att det inte förelegat en skyldighet för GKL att ta in aktieägartillskottet i bokföringen.

Annons

Hovrätten anser att åklagarens bevisning är bristfällig när det gäller om GKL faktiskt förvärvat skuldebrevet om 18 miljoner kronor, som åklagaren anser att duon skulle ha tagit med i balansräkningarna för år 2009 och 2010. Domstolen ”konstaterar att vare sig Johan Ulander eller Fredrik Rodger har hörts i målet, vilket hade kunnat vara relevant för bedömningen av om fordringen faktiskt blev överlåten eller inte”. Lars Guldstrand och Peter Lindh uppger att skuldebrevet aldrig förvärvats.

När det gäller åtalspunkt 2, grovt skattebrott, skriver hovrätten att domstolen i likhet med tingsrätten funnit att GKL inte har förvärvat skuldebrevet om 18 miljoner kronor och GKL har därför ingen skyldighet att deklarera några ränteinkomster från detta.

Åtalspunkt 3, grovt penninghäleri, rör de, i dag, välkända Contender High Yield-obligationerna. Vid utfärdandet av dessa högränteobligationer skulle likvida medel tillföras GKL för Dabah Tradings räkning. Som ett led i utställandet av obligationerna gjorde Dabah Trading en andrahandspantsättning, som godkändes av GKL Holding, av sina aktier i GKL till förmån för High Yield-bolagen. Under 2009 bokfördes kontanta inbetalningar avseende aktieägartillskott från Dabah Trading om sammanlagt 41,4 miljoner kronor och under 2010 bokfördes insättningar om cirka 52,7 miljoner kronor och under 2011 bokfördes betalningar om 3 miljoner kronor.

Annons

Även under utredningen av åtalspunkten 3, som rör grovt penninghäleri, har åklagaren valt att inte förhöra Johan Ulander rörande den legala strukturen kring High Yield-obligationerna. Domstolen skriver i domen att någon skriftlig utredning med specifik inriktning mot dessa frågor har heller inte lagts fram i målet.

”Enbart det förhållandet att betalningar från High Yield-bolaen har tillförts GKL som betalning för en del av Dabah Tradings aktieägartillskott, kan enligt hovrättens uppfattning inte leda till slutsatsen att pengarna åtkommits genom brott”.

När det rör andrahandspantsättningen skriver hovrätten att de betalningar som kommit till GKL som härrör från high Yield-bolagen har använts för att betala Dabah Tradings aktieägartillskott och därmed har förstahandspantsättningen minskat i takt med att betalningarna har skett.

”Enligt hovrätten framstår därmed inte konstruktionen med andrahandspantsättningen som uppenbart tillkommen i vilseledande suyfta eller på annat sätt som otillbörlig”.

Hovrätten konstaterar därmed att åklagaren inte har styrkt att det förekommit något förbrott, än mindre att Lars Guldstrand och Peter Lindh känt till detta.

Annons