Finans Nyhet

Guldregn över Remiums aktieägare

Publicerad

Totalt 11 miljoner kronor har delats ut till företagets anställda och aktieägare.

Remiums resultat efter skatt uppgick till 10,4 miljoner kronor. Att jämföra med året innan då det låg på 9,4 miljoner kronor. De totala Intäkterna ökade med 23 procent till 88 miljoner kronor. Bland annat ökade intäkterna för aktiehandel med 190 procent för helåret jämfört med föregående år. Motsvarande period förra året låg de totala intäktenra på 71,6 miljoner kronor.

Intäkter från egenhandeln minskade under året och uppgick till 5,3 miljoner kronor, jämfört med fjolårets 9,8 miljoner kronor. Patrik Gransäter, som avgick som vd för Remium Nordic i början av juli i år, berättar i årsrapporten att fondkommissionen lagt ned egenhandeln.

”Remiums egenhandel som varit marginell men med gott resultat lades ner främst på grund av de nya ersättningsreglerna som FI tagit fram som gjorde det mindre intressant för de tre personer som handlade för vår räkning att fortsätta med det”, skriver han.

Annons

Värdet av kundernas depåer uppgick i årsskiftet till cirka 1.291 miljoner kronor jämfört med fjolårets 972 miljoner kronor.

Kostnaderna i Remium ökade under 2010 med 24 procent till 73,5 miljoner kronor, jämfört med fjolåret då de låg på 59,2 miljoner kronor. Främsta anledningen uppges vara rekrytering av ny personal samt ökade IT- och informationstjänster.

Enligt rapporten fick den avgående Patrik Gransäter 1,6 miljoner kronor i grundlön, 2,2 miljoner kronor i rörlig ersättning samt 311.000 kronor i pension. Vilket är en total summa om 4,1 miljoner kronor.

Annons

De sammanlagda investeringarna under året uppgick till 1,7 miljoner kronor, jämfört med fjolårets 1,1 miljoner kronor.

Övriga fem personer i styrelsen fick dela på cirka 1,4 miljoner kronor, där fyra av styrelsemedlemmarna fick dela på en rörlig ersättning om 316.000 kronor. De övriga 45 anställda fick dela på en fast lön om 17 miljoner kronor där 29 av de anställda även fick dela på en rörlig ersättning om 8,5 miljoner kronor.

Patrik Gransäter beskriver även marknadens utveckling och tar bland annat upp HQs fall. Han beskriver det som tragiskt att ett fåtal personer som arbetade med trading äventyrat och sedermera sänkt en hel firma med cirka 300 anställda.

Annons

Patrik Gransäter nämner även att han dessutom var med personligen och startade HQ.

Inför framtiden skriver Patrik Gransäter följande i rapporten:

”Inför 2011 tänker jag gärna på ”Vad är skillnaden som gör skillnaden?”. det gäller att höja den lägsta intäktsnivån, dvs. när lägsta nivån är bra då har vi kommit en bit på vägen”.

Där satte även Patrik Gransäter punkt som vd för Remium.

I juli i år av gick han och bolagets styrelseledamot Henrik Hedelius tog över som tillförordnad vd tills dess att styrelsen utsett en permanent efterträdare.

Moderbolaget

Remium Holding som är moderbolag till Remium Nordic ägs till 85 procent av Mannerheim Invest och 15 procent av privatpersoner.

Intäkterna i Remium Holding ökade med 30 procent till 94,6 procent under 2010. Kostnaderna ökade med 24 procent till 77,7 miljoner kronor. Resultat före skatt uppgick till 16,9 miljoner kronor.

Annons