Utmärkelse

Guldklubbans vinnare utsedda

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2019 tilldelas Hans Stråberg för sitt ordförandeskap i industriföretaget Atlas Copco och Kathrine Löfberg för sitt ordförandeskap i kafferosteriet Löfbergs.

Uppdaterad 2019-12-09
Publicerad 2019-12-09

Guldklubban är en årlig utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap instiftad av revisionsfirman Deloitte samt Styrelseakademien som delas ut i två klasser; en för noterade bolag och en för onoterade bolag. Pristagarna utses av en jury och är framtagna genom ett regionalt nomineringsarbete runt om i landet. 

– Med priset vill vi lyfta fram ordförandeskapets viktiga roll för framgång i svenska bolag. Årets pristagare är föredömliga ledare som med ett stort engagemang lyft sina respektive bolag genom framgångsrika och välgrundade beslut, säger Hans Warén, partner och ordförande på Deloitte, i ett pressmeddelande.

I nomineringarna framkommer det att årets pristagare genomfört flertalet viktiga förändringar och vägval inom respektive bolag, genom sitt ordförandeskap. Hans Stråberg – som fick priset för noterade bolag – har varit involverad i många framgångsrika förvärv och avyttringar, varav den största förändringen skedde då gruvdelen Epiroc noterades på Nasdaq Stockholm. Kathrine Löfberg – som vann i klassen onoterade bolag – har framgångsrikt enat ägare och företagsledning i en vision och långsiktiga mål. Samtidigt har hon enligt juryn satt sin prägel på företaget vilket bland annat yttrar sig i att Löfbergs idag är världens största inköpare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe.

– Årets pristagare visar prov på ett föredömligt modernt ledarskap där hållbarhetsfrågor har varit mycket högt upp på agendan. Genom sin erfarenhet och tydlighet har de lett styrelsen i ett långsiktigt värdeskapande arbete på en internationell marknad, säger Svante Forsberg, ordförande för Styrelseakademien Sverige i pressmeddelandet.

Såväl Hans Stråberg  som Kathrine Löfberg utmärker sig genom att ha lyft sina respektive bolag med engagemang och ett kontrollerat tillvägagångssätt. Genom kontinuerliga möten med vd och företagsledning i kombination med ett öppet styrelseklimat där all input uppskattas, har de skapat en långsiktig vision kring respektive bolags framtid.


 

Om Guldklubban

Guldklubban instiftades 2005 av revisions- och konsultföretaget Deloitte och den ideella föreningen Styrelseakademien Sverige, och är en årlig utmärkelse som delas ut till styrelseordföranden för ett förtjänstfullt arbete. Guldklubban 2019 delas ut i samarbete med advokatbyrån Cederquist, private equity-bolaget Fairford Group, konsultbolaget Russell Reynolds och SEB.

Platsannonser