Bank

"Grundpelarna kring kulturen påverkas inte av beslutet"

Det blir inga avsättningar till Oktogonen, Handelsbankens vinstdelningssytem. "Naturligtvis önskar och hoppas man alltid", säger Anna Hjelmberg, förtroendevald representant i Finansförbundet, men poängterar att den starka kulturen i banken i sig inte påverkas av att det inte blir någon avsättning. 

Uppdaterad 2019-04-17
Publicerad 2019-04-17

Under onsdagsmorgonen blev det känt att det inte blir några avsättningar till Handelsbankens vinstdelsningssystem Oktogonen för 2018. Personalen går därmed miste om en utbetalning på 827 miljoner kronor. Finansförbundets förtroendevalde representant Anna Hjelmberg hänvisar till det regelverk som styr när, hur och vem som beslutar om Oktogonens avsättning ska betalas ut till Oktogonsstiftelsen eller inte. Regelverket har följts och det är centralstyrelsen som tar det beslutet, berättar Anna Hjelmberg .

Hur reagerade Finansförbundets medlemmar på detta?

– Naturligtvis önskar och hoppas man alltid att Oktogonens utbetalning ska ske varje år men det är som sagt var inte vi som tar det beslutet.

Bankens styrelse tog beslutet att det inte blir några avsättningar till Oktogonen efter en samlad bedömning av bankens utveckling för 2018. Banken har även jämfört kostnadseffektiviteten med konkurrenterna, vilket ledde fram till detta beslut. Detta säger Handelsbankens vd Carina Åkerström till Realtids reporter Olof Swahnberg efter pressträffen under onsdagen.

Senast man ställde in avsättningar till Oktogonen var 2016. Dåvarande vd:n Frank Vang-Jensen motiverade beslutet med att Finansinspektionens nya förslag till kapitalkrav för bankerna skapat osäkerhet. 

– Jag har jobbat 28 år i Handelsbanken och jag tror att det har ställts in ungefär fyra gånger under dessa år. Det brukar ske utbetalningar men ibland är det olika orsaker till att det inte sker en utbetalning.

Jag upplever att kulturen i Handelsbanken är väldigt stark. Påverkas den av att det inte blir någon utbetalning till Oktogonen?

– Jag tror inte att kulturen i sig påverkas av att det inte blir någon avsättning, däremot bygger kulturen mycket på att vi arbetar mot ett gemensamt mål att det ska bli avsättningar till Oktogonen. Grundpelarna kring kulturen påverkas inte av detta beslut, det är min uppfattning. Det har det inte gjort tidigare, säger Anna Hjelmberg.

Platsannonser