Fastigheter

Grundare lämnar styrelsen i Tobin

Tobin Properties grundare och transaktionschef Johan Varland lämnar styrelsen i Tobin Properties.

Publicerad 2019-03-25

Av kallelsen till Tobin Properties årsstämma framgår det att valberedningen föreslår att omvälja Peder Johnson, Rutger Arnhult, Mikael Graffman och Patrik Essehorn till styrelsen. Grundaren och transaktionschefen Johan Varland som tidigare satt i styrelsen finns inte med i förslaget.

Johan Varland grundade bostadsutvecklaren tillsammans med Erik Karlin som lämnade vd-posten i Tobin med omedelbar verkan i början av september 2018 samtidigt som Klövern utökade sitt ägande i bolaget.

Till nyval föreslås Jens Andersson.

Till ordförande för styrelsen föreslår valberedningen omval av Patrik Essehorn.

Valberedningen, består av Malin Löveborg, valberedningens ordförande (representant för Klövern AB genom det helägda dotterbolaget Dagon Sverige AB), Bernhard Asarnoj (representant för JRS Asset Management AB) och Patrik Essehorn (bolagets styrelseordförande), föreslår att styrelsen oförändrat ska bestå av fem (5) ledamöter.

Platsannonser