FinansNyhet

Grönt ljus för ny försäkringsjätte

Publicerad

Tryg och RSA:s aktieägare godkänner Tryg och Intacts köp av RSA:s globala verksamhet.

Realtid.se

Nu återstår endast myndigheternas godkännande för att köpet ska slutföras och Tryg ska bli ägare av svenska Trygg-Hansa och norska Codan. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den 18 december 2020 röstade Trygs aktieägare ja till en nyemission i samband med förvärvet av brittiska RSA Insurance Groups nordiska verksamheter, Trygg-Hansa i Sverige och Codan i Norge. I dag togs ett nytt viktigt steg i förvärvsprocessen när RSA:s aktieägare röstade ja till budet på bolagstämman i London. Ett förvärv som gör Tryg till det största skadeförsäkringsbolaget i Skandinavien. 

–Vi är otroligt glada för att ha kommit så här långt i processen och att köpet nu ser ut att genomföras. Det har varit ett par laddade veckor fram till RSA:s bolagsstämma där det teoretiskt sett varit möjligt för andra företag att ge sig in i processen. Nu inväntar vi bara myndigheternas godkännande före vi kan slutföra affären, säger Morten Hübbe, koncernchef i Tryg i en presskommentar.

Annons

Aktieägarna har röstat ja till Tryg och Intacts bud på RSA om ett pris på 7,2 miljarder pund, av vilket 4,2 miljarder pund utgör Trygs andel för RSA:s aktiviteter i Sverige och Norge samt ett delat finansiellt ägarskap av danska Codan tillsammans med kanadensiska Intact. 

–Nu när vi har kommit ännu lite närmare avslut ser jag verkligen fram emot att få hälsa Trygg-Hansas och norska Codans 1 500 medarbetare och 1,3 miljoner kunder välkomna till Trygkoncernen. Det är ingen hemlighet att vi under flera år varit särskilt intresserade av Trygg-Hansa, både på grund av företagets starka varumärke, finansiella resultat och höga kundnöjdhet men också för att Tryg delar en stark gemensam värdegrund med Trygg-Hansa när det kommer till samhällsengagemang, fortsätter Morten Hübbe.

På den finansiella sidan förväntar sig Tryg kunna öka sin samlade omsättning med 45 procent, från 21,8 till 31,7 miljarder danska kronor. Samtidigt förväntas företagets tekniska resultat fördubblas, från 3,2 till 6,3 miljarder danska kronor (inklusive synergier före skatt). Den förväntade avkastningen på affären är omkring 7 procent. Vinst per aktie (EPS) förväntas öka med upp emot 20 procent.  

Annons

Tryg räknar med att uppnå omkring 900 miljoner danska kronor av affärens synergieffekter till 2024, genom bland annat:

  • Administrationsomkostnader och distribution (370 miljoner danska kronor)
  • Inköp (220 miljoner danska kronor) 
  • Skadereglering (140 miljoner danska kronor)
  • Nya intäktsströmmar baserat på delning av ’best practice’ (170 miljoner danska kronor)

I Sverige är planen att verksamheterna Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa ska slås samman. Detsamma gäller Codans och Trygs norska verksamheter. Tryg räknar med att samgåendet, när det är fullt genomfört 2024, medför en minskning av antalet anställda i Norge och Sverige på omkring 10-15 procent. Trygkoncernen har en årlig personalomsättning på omkring 8-12 procent när det kommer till naturliga avgångar. Dessa avgångar kommer naturligtvis att undersökas först, men det kan inte uteslutas att uppsägningar kommer att förekomma.

Det totala priset på 4,2 miljarder pund ska primärt finansieras genom emission av aktier – en så kallad nyemission – som är garanterad fullt ut. TryghedsGruppen kommer att delta i nyemissionen genom att teckna nya aktier om cirka 9 miljarder danska kronor. 

Annons

Nu påbörjas en omfattande godkännandeprocess från myndigheterna som förväntas pågå under första halvåret av 2021 innan transaktionen är helt slutförd. 

 

 

Fakta om marknadsandelar i de berörda länderna:

DK: Tryg har enligt den senaste undersökningen från Försäkring och Pension en marknadsandel på 22,5 procent och är Danmarks största försäkringsbolag.

Norge: Tryg har enligt Finans Norge en marknadsandel på 13 procent medan Codans marknadsandel i Norge ligger på 2,5 procent. 

Sverige: Trygs svenska verksamhet heter Moderna och har enligt Svensk Försäkring en marknadsandel på 3,5 procent medan Trygg-Hansas marknadsandel ligger på 14 procent. 

Om myndigheterna godkänner affären kommer Tryg att bli det största skadeförsäkringsbolaget i Skandinavien med omkring 5,3 miljoner kunder och 6 000 medarbetare. 

Annons