Bank

Gröna tillgångar för 10 miljarder

 2018 ingick tillgångar värda mer än 10 miljarder i Swedbanks register över gröna tillgångar. Detta motsvarar 481 863 ton i sparade och undvikna koldioxidutsläpp. 

Uppdaterad 2019-05-10
Publicerad 2019-05-10

- Den gröna obligationsaffären utvecklas ständigt, vilket vi stödjer eftersom vi ser den stora potentialen i gröna obligationer som främjar övergången till en klimatmässigt hållbar ekonomi präglad av låga koldioxidutsläpp och som stärker bidraget till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi kommer fortsätta att engagera oss i nära dialog med våra kunder för att stödja dem i deras ambitioner i omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank, i en skriftlig kommentar.

Swedbank lanserade sitt ramverk för gröna obligationer i oktober 2017 för att möjliggöra och stödja hållbara investeringar. Swedbanks årliga effektrapportering av gröna obligationer (eng. Green Bond Impact Report) beskriver den estimerade miljöpåverkan av investeringar i kvalificerade gröna tillgångar på portföljbasis. 

Tillgångar inkluderade i det gröna registret uppgick 2018 till 10 319 miljoner SEK och motsvarar cirka 47 ton undvikna koldioxidutsläpp för varje miljon krona investerad. Intäkterna från registret över gröna tillgångar användes till att finansiera och återfinansiera investeringar i gröna byggnader och förnyelsebar energi som reducerar användningen av fossila bränslen i samhället och bidrar till flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

 

Platsannonser