FinansNyhet

”Gröna obligationer blir allt mer intressant”

Jool-chefen Tom Olander ser ljust på framtiden för den fristående nordiska investmentbanken nischad mot små och medelstora företag.Jool-chefen Tom Olander ser ljust på framtiden för den fristående nordiska investmentbanken nischad mot små och medelstora företag.
Jool-chefen Tom Olander ser ljust på framtiden för den fristående nordiska investmentbanken nischad mot små och medelstora företag.
Publicerad

Jool Markets har stängt transaktionsböckerna för den första gröna obligationen och fler ligger i pipeline. ”Emittenterna blir mer och mer aktivt intresserade”, säger Tom Olander.

Sara Johansson

I oktober berättade Jool Markets vd Tom Olander att den nordiska investmentbanken stod redo att kliva in i ett nytt segment, klimatorienterade gröna obligationer. Nu har Jool Markets stängt transaktionsböckerna för den första gröna obligationen. Det var Advanced Soltech Sweden som lånade 170 miljoner kronor. Räntan uppgår till 9 procent årligen fram till januari 2023.

 Hur var intresset?

– Det var ett starkt intresse både hos institutionella investerare och vi placerade den i kronor och euro så det var en blandning av svenska och euro-investerare. 

Annons

Nettolikviden för obligationen ska delfinansiera Advanced Soltech Swedens förvärv av en befintlig solenergiportfölj om 24,44 MW, bestående av 17 takbaserade solenergianläggningar i Kina som årligen genererar cirka 19 procent avkastning på investerat kapital. Advanced SolTech Sweden AB ägs till 51 procent av Soltech Energy Sweden och till 49 procent av Advanced Solar Power (Hong Kong) Ltd.

Tom Olander uppger även att Jool Markets har flera liknande transaktioner i pipeline och att bolaget nu har anslutit sig till klimatinitiativet CBI, Climate Bonds Initiative.

Varför finns det ett starkt intresse för gröna obligationer?

Annons

– Det är hela denna klimatförändring som vi står inför. Tittar man på fakta om den globala uppvärmningen så är detta något som alla måste vara delaktiga i. Det måste även gälla på investerarsidan och det ser vi på de stora institutionerna och deras mandat. Vi är övertygande om att detta även kommer att krypa nedåt. Även på emittent-sidan ser vi att emittenterna blir mer och mer aktivt intresserade av emittera gröna obligationer. Det gör att man kommer i kontakt med en annan form av kapital också.

Hur kan du summera 2018 för Jool?

– Vi hade ett bra år 2018 med ett Finland som verkligen blommade ut och gick bra och vi fortsatte utveckla vår institutionella investerarbas. Vi hade många högkvalitativa emittenter.

Annons

Hur ser 2019 ut?

– Det ser bra ut, vi har en väldigt stark pipline och vi har precis öppnat Zurich-kontoret där vi kan täcka ett starkt investerarintresse från Centraleuropa upp till Norden och nordiska marknaden. Vi ska med tillförsikt utveckla detta. Över lag ser vi fram emot ett starkt 2019.

I den gröna obligationen agerade Jool Capital som investeringsrådgivare (sole manager samt bookrunner), legal rådgivare var Roschier Advokatbyrå och Intertrust var obligationsagent (bond trustee).

Annons