Fredrik Grevelius Foto: Svevik Industri
Fredrik Grevelius Foto: Svevik Industri
Finans

Grevelius mediabank ökar intäkterna

Fredrik Grevelius mediabank QBnk ökar intäkterna med 10 procent under andra kvartalet.

Uppdaterad 2018-08-30
Publicerad 2018-08-30

Mediabanken QBnk Holding redovisar delårsrapporten för andra kvartalet 2018. Av rapporten framgår det att de totala intäkterna ökar med 10 procent till drygt 6,2 miljoner kronor jämfört med föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna har ökat med 19.000 kronor under kvartalet och 1,5 miljoner kronor under halvåret.  

Nya kunder är bland annat Storytel, Löwengrip Beauty, Hjärt- Lungfonden samt ett bilmärke med huvudsäte i Japan, framgår det i rapporten.

Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 187.000 kronor jämfört med fjolåret då mediabanken redovisade en miljonförlust under andra kvartalet.

"Vi har ett tydligt fokus på tillväxt och lönsamhet. Andra kvartalets kraftiga lönsamhetsförbättring är mycket glädjande. Även om bolagets lönsamhet har förbättrats under perioden och vi nu har en mer ansvarsfull kostnadsstruktur så är vi inte nöjda ännu. Bolagets förbättrade kassaflöden innebär minskat behov av externa finansieringslösningar”, skriver vd Jonas Bergh i vd-rapporten.

Intäkterna för moderbolaget uppgick till 235.000 kronor jämfört med 252.000 kronor samma period i fjol. Resultatet efter skatt för moderbolaget uppgick till en förlust om 1 miljon kronor, vilket var nästintill oförändrat jämfört med fjolåret under samma period.

Fredrik Grevelius är fortsatt största ägaren per den 29 juni 2018, följt av Försäkringsbolaget Avanza Pension, Nordnet Pensionsförsäkring och Humle Kapitalförsäkring.

Platsannonser