Peter Bodin, vd Grant Thornton
Peter Bodin, tidigare vd för Grant Thornton
Revision

Grant Thorntons förra vd kallas in som vittne

Troms Krafts överklagande av tingrättens dom, i vilken Grant Thornton befriades från skadeståndsansvar, har inkommit till Svea hovrätt. Nytt i detta mål är att Peter Bodin, Grant Thorntons förra vd, ska vittna.

Uppdaterad 2016-09-23
Publicerad 2016-09-20

När Grant Thornton och dess revisor Elisabeth Simonsson friades från skadeståndsansvaret på 1,8 miljarder kronor meddelade energibolaget Troms Krafts vd, Semming Semmingsen, i en kommentar att utfallet var mycket oväntat och att en överklagan övervägdes.

Knappt en månad efter den friande domen inkom Troms Krafts ombud, advokaterna Peter Danowsky och Andreas Eriksson, på Danowsky & Partners, med ett överklagande av tingsrättens dom till Svea hovrätt.

Troms Kraft åberopar samma omständigheter och bevisning som i tingsrätten. Därtill åberopar Troms Kraft kompletterande förhör med Peter Bodin, Grant Thortons förra vd.

Peter Bodin kommer enligt överklagandet att höras om "tidigare och nuvarande premier för Grant Thornton Sweden AB:s ansvarsförsäkring, hur försäkringen förändrats i tiden efter notifiering av det krav som tvisten rör och vilka överväganden som gjorts i samband med det samt varför den försäkring som presenterats i målet är relevant för avgörande av omfattningen av Grant Thorntons försäkringsskydd".

Avsikten är att styrka att Grant Thorton "har utökat sitt försäkringskydd och att uppgivet försäkringsskydd är irrelevant och inadekvat".

Nu återstår att se om Svea hovrätt kommer att meddela prövningstillstånd.

Platsannonser

Logga in