Juridik

Grant Thornton-dom överklagas

Norska kraftbolaget Troms Kraft tar den friande domen i Kraft & Kultur-målet till hovrätten.

Uppdaterad 2016-08-03
Publicerad 2016-08-03

När Grant Thornton den 8 juli friades i det uppmärksammade skadeståndsmålet där revisionsbyrån och dess revisor Elisabeth Simonsson stämts på 1,8 miljarder kronor av norska Troms Kraft uppgav energibolagets vd Semming Semmingsen i en kommentar att utfallet var mycket oväntat och att en överklagan övervägdes.

Nu står det klart att Troms Kraft beslutat att överklaga domen till Svea Hovrätt. Det bekräftar dess advokat Andreas Eriksson från Danowsky & Partners till Realtid.se. Nyhetsbrevet Revisionsvärlden var först med att rapportera nyheten. Eriksson avböjde att ge flera kommentarer om överklagandet.

Skadeståndskravet på 1,8 miljarder kronor är ungefär 15 gånger storleken på Grant Thornton Swedens senast redovisade årliga vinst. I juli friades alltså både revisorn och Grant Thornton av Stockholms tingsrätt i en skadeståndsprocess som gick ut på att Troms Kraft menade att Elisabeth Simonsson, ansvarig för revisionen av Troms Krafts svenska dotterbolag Kraft & Kultur mellan 2003 och 2010, inte uppmärksammade de förluster som dotterbolaget gjorde under perioden.

Årsredovisningarna för perioden återspeglade en "år för år vinstgivande verksamhet" trots att Kraft & Kultur i själva verket gått med förlust ända sedan 2002, menade Troms Kraft. Förlusterna blev uppmärksammade först 2011 och ledde till att det norska moderbolaget tvingades gå in med 2 miljarder kronor för att rädda Kraft & Kultur från konkurs.

Det norska bolaget menade att revisorn Elisabeth Simonsson brutit mot god redovisningssed "genom att inte i tillräcklig grad granska Kraft & Kulturs årsredovisning, bokföring och förvaltning". Troms Kraft hävdade vidare att Simonsson varit oaktsam vid revisionen och därmed orsakat Troms Kraft skada. Tingsrätten fastställde att felaktigheter förekommit men slog även fast att företrädare för Kraft & Kultur - som idag heter Nordic Green Energi - manipulerat räkenskaperna och Excel-filerna som lämnades till revisorn. Därför bedömdes Elisabeth Simonsson inte brutit mot god redovisningssed.

"Revisorn har beräknat posten upplupna intäker rätt – värdet överensstämmer i huvudsak med Kraft & Kulturs årsredovisningar – men beräkningen har skett på ett, på grund av manipulationer av bolagets ledning, felaktigt underlag", framgick det av tingsrättens dom.

Simonsson har tidigare fått en anmärkning från Revisorsnämnden just för Kraft & Kultur-revisionen men tingsrätten menade att revisorn inte haft vetskap om att "Excel-filerna upprättats eller sammanställts av någon hos bolaget efter det att informationen hämtats ut ur faktureringssystemet CAB".

"Tingsrätten har emellertid inte funnit annat utrett än att revisorerna trott sig ha fått information direkt ur CAB, alltså inte av personal hos Kraft & Kultur särskilt bearbetad information”, framgår det av tingsrättens dom.

Kraft & Kulturs vd under perioden som stämningsansökan gällde, Boris Benulic, dömdes för ett år sedan till tre och ett halvt års fängelse och fem års näringsförbud för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott, med anledning av just den manipulation av underlaget som tingsrätten refererar till i sin friande dom.

Grant Thorntons företrädare Henrik Bielenstein på Kastell Advokatbyrå uppger för Realtid.se att Troms Kraft lämnat in ett blank överklagande till tingsrätten, vilket innebär att bolaget söker anstånd till och med utgången av september för att komma in med ett fullständigt överklagande. Han hade inga övriga kommentarer.

Huvudförhandlingen i skadeståndsmålet mot Grant Thornton och Elisabeth Simonsson pågick i 55 dagar. Förhandlingarna startade den 14 september förra året.

Platsannonser