FinansNyhet

Grant Thornton dissar de största bolagen – satsar på mid-market

Peter Bodin, CEO Grant Thornton International, sörjer inte de största bolagen. Tillväxten sker inte där, menar han.
Publicerad

Tillväxten kommer från de dynamiska entreprenöriella företagen i mellanskiktet. Det menar Grant Thorntons globala CEO Peter Bodin, med anledning av GT:s strategiska vägval i Storbritannien.

Rakel Lennartsson

Ur tillväxtsynpunkt är det inte de största börsföretagen som är de mest intressanta. Det menar Grant Thorntons globala CEO Peter Bodin, tidigare långvarig chef för Grant Thornton Sverige.

– Jag har en tydlig syn på var vi ska placera oss globalt, och den kan du gärna relatera till de nationella firmorna, men de får själva kommentera sina strategiska val, säger Peter Bodin.

När brittiska GT nyligen meddelade sitt beslut att sluta delta i upphandlingar om revisionskontrakt i de största börsbolagen, “FTSE 350”, gav det ytterligare bränsle till debatten om Big4:s marknadsdominans och andra frågor kopplade till revisorer och revisionsbyråer.

Annons

Beslutet ska dock inte ses som ett inlägg i debatten, utom som ett strategiskt affärsbeslut, betonar Sue Almond, Head of Audit & Assurance på brittiska GT.

Sue Almond.Sue Almond.

– För oss är det ett strategiskt beslut, inget annat. Vi har exempelvis 40 procent av den brittiska marknaden inom offentlig sektor med stora, komplexa organisationer som innebär att vi kan göra väldigt komplexa revisioner, säger hon till Realtid.

Annons

Så ni kommer inte att förlora i kompetens när ni ger upp de största börsbolagen?

– Nej, det ser jag inte att vi kommer göra. Vi har investerat i personal och kapacitet för att kunna vara med och tävla om de största uppdragen och vi kommer att upprätthålla den kompetensen. Vi har i dag revisionen i fem stora börsbolag och de uppdragen kommer vi att fortsätta med, säger Sue Almond.

Grant Thornton fungerar som ett nätverk där de nationella byråerna är självständiga enheter. Därför hänvisar GT:s globala CEO Peter Bodin till den brittiska firman för att kommentera deras beslut. Sue Almond berättar dock att beslutet har förankrats i nätverket.

Annons

– Vår strategi är definitivt i linje med den globala strategin. Vi har delat våra tankar med nätverkskollegor i andra länder och fått förståelse och samstämmig feedback för att ta det här tydliga strategiska beslutet, säger hon.

Grant Thornton är sedan tidigare starkt förknippat med ägarledda företag. Det är ett strategiskt vägval som Peter Bodin, ny global CEO sedan början av året, kommer att hålla fast vid och om möjligt betona än starkare.

– Vi fortsätter att anpassa vårt fokus till den marknaden där vi har störst potential att växa långsiktigt. Jag är väldigt tydlig med den strategiska inriktningen, säger han.

Mot bakgrund av den globala omvälvning som just nu sker, och där teknologiutvecklingen är en stark drivkraft, ser Peter Bodin att små företag kan växa väldigt snabbt. Inte minst därför att de kan bli globala från dag ett.

– Vi ser att tillväxten kommer från de dynamiska entreprenöriella företagen. De kan vara både privatägda eller noterade. Tillväxten kommer inte från de globalt största bolagen, säger han.

Eftersom mid-market är stor och varierad finns det alla möjligheter att upprätthålla hög och bred kompetens på den marknaden, anser Peter Bodin.

– Kompetens är över huvud taget inte ett problem, säger han bestämt. Jag tror snarare att det ger oss en högre kompetens i alla de här frågorna när vi fokuserar på en marknad.

Peter Bodin vänder sig mot idén att Grant Thornton skulle vara med och tävla om de största börsbolagsrevisionerna bara för att lagstiftare och regulatorer vill se ökad konkurrens på marknaden.

– Jag ser det inte som att vi ger upp en marknad. Jag ser det som att den mest spännande tillväxtmarknaden inte är där debatten just nu är fokuserad, säger han.

Även om Sue Almond delar Peter Bodins strategiska val, hymlar hon inte med att GT i Storbritannien är besvikna över att de inte lyckats bryta Big4:s dominans på marknaden för de allra största revisionsuppdragen.

– Vi har gjort stora ansträngningar och det skulle vara bra med mer konkurrens på marknaden. För att det ska ske förändring måste kunderna våga välja en ny aktör och ur deras perspektiv uppfattas det som riskfyllt. Det är förståeligt att de vill undvika risk, säger Sue Almond.

Hon välkomnar den breda debatt om revision som nu förs i Storbritannien, men anser att man behöver reda ut vilka problemen är så att man föreslår rätt lösning till rätt problem. För närvarande blandas marknadskoncentration ihop med frågor om intressekonflikter, och det är helt olika saker, menar hon.  

– Det är viktigt att göra korrekta analyser av dessa saker. Om det fanns en enkel lösning skulle den redan vara på plats, säger Sue Almond.

Nästa steg är troligtvis att det tillsätts en utredning om revisionen i Storbritannien. En sådan har efterlysts av Stephen Haddrill, chef för den brittiska tillsynsmyndigheten FRC och branschen förväntar sig att den ska komma.

Samtidigt fortsätter EU-kommissionen att följa frågorna, som EU-länderna redan försökt reglera genom omfattande lagstiftning i och med det så kallade revisionspaketet som trädde i kraft 2016.

 

Annons