Bank

Granskningen av SEB och Swedbank tar längre tid än väntat

Finansinspektionen senarelägger tidsplanen för granskningen av SEB:s och Swedbanks hantering och kontroll av penningtvättsrisker i Estland, Lettland och Litauen. 

Uppdaterad 2019-08-23
Publicerad 2019-08-23

Finansinspektionen meddelar i dag att tisplanen för granskningen av SEB:s och Swedbanks hantering och kontroll av penningtvättsrisker i Estland, Lettland och Litauen senareläggs. FI planerar att kommunicera resultatet av undersökningarna senast i början av nästa år.

"Den främsta anledningen till att undersökningarna kan komma att ta längre tid än vad som tidigare angetts, är att undersökningsmaterialet är mycket omfattande", framgår det av ett pressmeddelande.

Avstämningsskrivelser är en del av FI:s undersökningsprocess. De innehåller FI:s iakttagelser och i vissa fall även preliminära bedömningar. Finansinspektionen skriver att bankerna nu ges möjlighet att kontrollera att FI uppfattat fakta korrekt.

SEB och Swedbank ska svara på avstämningsskrivelserna senast den 2 respektive den 16 september.

FI skriver att undersökningarna av de två bankernas hantering och kontroll av penningtvättsrisker i Baltikum genomförs, som vi tidigare kommunicerat, i samarbete med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen. Samarbetet innebär att tillsynsmyndigheterna samordnar aktiviteter samt delar information och bedömningar. Detta är en förutsättning för att FI ska kunna få tillgång till mer detaljerad information om förhållanden i de baltiska dotterbankerna.

FI skriver att undersökningarna är inriktade på att bedöma de svenska bankernas hantering och kontroll av penningtvättsrisker i sina baltiska verksamheter från 2007 och framåt. Samtidigt genomför de baltiska myndigheterna undersökningar eller andra tillsynsaktiviteter för att bedöma respektive dotterbanks lokala regelefterlevnad.

 

Platsannonser