Carl-Fredrik Morander
Carl-Fredrik Morander
Bank

Gör storförlust

Moretimes aktie handelsstoppades på grund av osäker finansiell stabilitet. Därefter försattes bolaget i rekonstruktion. På måndagen kom kvartalsrapporten. Och det är dyster läsning.

Uppdaterad 2016-02-29
Publicerad 2016-02-29

Moretimes rörelseresultat slutade på -11,8 miljoner kronor (-4,7), medan resultatet efter finansiella poster blev -12,3 miljoner kronor (-4,9).

Nettoresultatet sjönk till -12,3 miljoner (-4,9) och soliditeten var vid utgången av förra året -12 procent (-4,9).

"Det faktum att Moretime numera befinner sig under rekonstruktion kommer sannolikt att innebära att de förändringar som skulle ha genomförts nu kommer att ske snabbare och att vi skaffat oss en ytterligare tidsfrist att anskaffa det kapital som behövs. I övrigt är det 'business as usual' och vi har ingen anledning att se annorlunda på framtiden än för en vecka sedan", skriver vd Carl-Fredrik Morander i bokslutet.

Moretime skickade i fredags in en ansökan om rekonstruktion som godkändes av Stockholms tingsrätt. När Realtid.se i dag måndag talade med rekonstruktör Bill Kronqvist på advokatbyrån Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB var han ändå optimistisk.

– Jag bedömer chanserna som goda men det är samtidigt svårt att säga än, eftersom det drog igång i tisdags. Det finns dock en bra kundkrets och många som är intresserade av det här, för det är en typ av tjänster som det finns en bra marknad för, sade Kronqvist till Realtid.se.

Bolagets vd beskriver, i ett pressmeddelande, rekonstruktionen som drastisk, men nödvändig åtgärd "för att kunna fortsätta transformeringen av företaget mot en mer renodlad digital aktör".

"För Moretime som bolag innebär det bl a att vi avbryter vår satsning på att bygga egna verksamheter inom Juridik och HR med inriktning mot stora bolag och slår ihop affärsområdena Legal & HR med Business Support. Det innebär på kort sikt lägre intäkter men också lägre risk. Vad gäller juridikverksamheten så lever den vidare som LegalWorks och är en del av Moretimes ekosystem", skriver vd:n i bokslutet.

Bakgrunden till beslutet om rekonstruktion är att bolaget överraskande fick "ett negativt besked från den finansiär som varit nyckeln i den pågående kapitaliseringsprocessen". Genom åtgärden får Moretime mer tid på sig att ta in det kapital som som krävs för att undvika en konkurs.

Under förra veckan meddelade bolaget även att man planerar att genomföra två nya emissioner i april med förhoppning om att kunna ta in totalt 20 miljoner kronor. Nu är det oklart om det blir av.

Kort därefter handelsstoppades dock bolagets aktie på Aktietorget på grund av "osäkerhet kring finansiell ställning" och stoppet kvarstod under fredagen. I dag hävdes det dock. Moretimes aktie flyttas dock till den så kallade Observationslistan tills vidare.

Borgenärssammanträde är planerat att hållas 18 mars 13:30 i Stockholms tingsrätt.

Platsannonser