Annons

Annons

RQ PARTNER CONTENT ANNONS

Goda ekonomiska effekter för ditt företag - genom digitala hälsoundersökningar

AV WELLR

Hälsoundersökningar är vanliga inom både företagshälsovård och primärvård, men nyttan har ifrågasatts. Finns det något värde i dem alls? Svaret är ja. De skapar till och med positiva ekonomiska effekter för företag, när de används på rätt sätt.

En rapport publicerad 2014 av Karolinska Institutet visar att hälsoundersökningar i kombination med andra insatser har en rad positiva effekter på både hälsobeteenden och sjukfrånvaro. Företag som arbetar med hälsofrämjande budskap och information, uppmuntrar fysisk aktivitet och genomför anpassningar av arbetsmiljö kommer att se positiva effekter på hälsan bland medarbetarna. Syftet bör vara att förändra levnadsvanor för att förebygga framtida ohälsa, snarare än att arbeta retroaktivt och försöka påverka effekter på hälsoutfall.
Andra studier har tittat på de ekonomiska effekterna, där nyttan i relation till kostnaderna som kommer med ohälsa (som sjukfrånvaro, produktivitetsförlust och sjukvårdskostnader) har studerats. Inga studier visade negativa ekonomiska effekter, tvärtom. I en publikation av ISSA fastslås att för varje satsad krona på företagshälsa får arbetsgivaren tillbaka två.

Så, hur ska du och ditt företag arbeta med hälsoundersökningar för att uppnå positiva resultat? 

På Wellr har vi utgått från ovanstående fakta för att göra vår tjänst så effektiv som möjligt. I vår digitala hälsokontroll skapas en tydlig bild över riskområden och riskpersoner/grupper på ditt företag. Medvetenheten ökas gällande rådande situation, på både individ- och företagsnivå, för att åtgärder sedan skräddarsys utifrån medarbetarnas hälsobehov och personliga förutsättningar. Wellr arbetar aktivt för att nå ut till, engagera och motivera en så stor del av dina medarbetare som möjligt genom enkla påminnelser, gamification och användarvänlighet. Gör det enkelt för dina medarbetare och anställda att vara hälsosamma med Wellr - och se en positiv ekonomisk effekt i ditt företag!

Läs mer på www.wellr.se


Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons