Annons

Annons

RQ PARTNER CONTENT ANNONS

Goda ekonomiska effekter för ditt företag - genom digitala hälsoundersökningar

AV WELLR

Hälsoundersökningar är vanliga inom både företagshälsovård och primärvård, men nyttan har ifrågasatts. Finns det något värde i dem alls? Svaret är ja. De skapar till och med positiva ekonomiska effekter för företag, när de används på rätt sätt.

En rapport publicerad 2014 av Karolinska Institutet visar att hälsoundersökningar i kombination med andra insatser har en rad positiva effekter på både hälsobeteenden och sjukfrånvaro. Företag som arbetar med hälsofrämjande budskap och information, uppmuntrar fysisk aktivitet och genomför anpassningar av arbetsmiljö kommer att se positiva effekter på hälsan bland medarbetarna. Syftet bör vara att förändra levnadsvanor för att förebygga framtida ohälsa, snarare än att arbeta retroaktivt och försöka påverka effekter på hälsoutfall.
Andra studier har tittat på de ekonomiska effekterna, där nyttan i relation till kostnaderna som kommer med ohälsa (som sjukfrånvaro, produktivitetsförlust och sjukvårdskostnader) har studerats. Inga studier visade negativa ekonomiska effekter, tvärtom. I en publikation av ISSA fastslås att för varje satsad krona på företagshälsa får arbetsgivaren tillbaka två.

Så, hur ska du och ditt företag arbeta med hälsoundersökningar för att uppnå positiva resultat? 

På Wellr har vi utgått från ovanstående fakta för att göra vår tjänst så effektiv som möjligt. I vår digitala hälsokontroll skapas en tydlig bild över riskområden och riskpersoner/grupper på ditt företag. Medvetenheten ökas gällande rådande situation, på både individ- och företagsnivå, för att åtgärder sedan skräddarsys utifrån medarbetarnas hälsobehov och personliga förutsättningar. Wellr arbetar aktivt för att nå ut till, engagera och motivera en så stor del av dina medarbetare som möjligt genom enkla påminnelser, gamification och användarvänlighet. Gör det enkelt för dina medarbetare och anställda att vara hälsosamma med Wellr - och se en positiv ekonomisk effekt i ditt företag!

Läs mer på www.wellr.se


Annons

Annons

Annons

Annons

Annons