GMO-spöket tar för sig

City Gross griskött är inte mer GMO-fritt än något annat, men varken Jordbruksverket, Livsmedelsverket eller konsumentverket har ambitioner att ingripa mot reklambyråns genidrag.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2010-11-03

Matjätten City Gross har slutat med klistermärken på kött, men här och där i charken syns fortfarande budskapet "Välj GMO fritt".

"Visste du att över en fjärdedel av alla svenska grisar får foder som innehåller GMO", heter det på hemsidan.

"Ingen vet vad det får för konsekvenser i framtiden."

Strategiskt ansvarig hos retail-reklambyrån Kollo i Helsingborg som gjort kampanjen är medgrundaren Marcus Engman.

– Det här var ett uppdrag att berätta om en vara de tagit fram, nämligen GMO-fritt kött, säger han.

– Fast det handlar ju inte om GMO-fritt kött, utan om grisar som inte ätit GMO-foder.

– Vi tycker att vi lyckats bra med kampanjen. Det tycker uppdragsgivaren också. De har fått ett bra genomslag och väckt debatt kring GMO.

Vilket stöd har ni för era påståenden?

– Vi har fått allt faktagranskat från Annica Hansson-Borg som är sakkunnig hos Bergendahlsgruppen.

Är det helt upp till beställaren?

– Självklart är det något vi bedömer själva. Vi skriver inte vad som helst. Här tycker jag det varit ett adekvat sätt att kommunicera.

Realtid.se har rapporterat att resten av branschen tagit intryck av kampanjens framgångar i debatten och i butikerna. Steg för steg har de hakat på.

Vädjan till konsumenternas instinktiva GMO-skräck syns nu i många av Sveriges matvarubutiker, fastän köttet från grisar som ätit genmodifierat foder precis som reklambyrån säger inte är genmodifierat. Inte för att det vore något fel med det heller.

Forskarna säger inte att genmodifierat kött vore farligt att äta. Tvärs om: det handlar om att använda modern teknologi för att hushålla med jordens resurser i en förädling som pågått sedan stenåldern.

Och det finns heller inga djurskyddsaspekter som med Belgisk blå och andra mutanter.

"Problemet när det gäller GMO är att den tekniken får enorma konsekvenser för växtodling, djurhållning och livsmedels-produktion. Den leder oss in i ett läge som vi får svårt att ta oss ur", skrev företrädare för konsumentorganisationerna Sveriges konsumenter i Samverkan, Naturskyddsföreningen i Dalarna, Slow Food och Matupproret i en replik till en debattartikel i Svenska Dagbladet där tolv forskare varnade för att "City Gross sprider villfarelser".

Att multinationella företag som Monsanto tvingar bönder i bland annat Argentina att odla sojabönor som genmodifierats för att tåla ogräsmedlet Roundup innebär inte automatiskt att gentekniken måste missbrukas varhelst den tillämpas.

Att grodor mår dåligt av ogräsmedel betyder inte heller människor mår dåligt av GMO. Men så ser konsumentorganisationerna på saken.

GMO likställs med rovdrift och illasinnad globalisering

"Ska vi välja genmodifiering bör det därför vara ett beslut som vi alla är delaktiga i, inte ett beslut som ett antal mer eller mindre köpta forskare med stöd av GMO-industrin fattar åt oss", skriver de.

De kunde inte hänvisa till forskningsresultat till stöd för den tolkningen. De kunde inte heller visa att de forskare de angrep är "köpta" av "GMO-industrin", en anklagelse som för övrigt skulle kunna vara förtal.

Fråga professor Christopher Gillberg, som 2002 anklagades för att ha fuskat med sin studie av DAMP hos sexåriga barn från Göteborg.

Gillberg hade lovat sina patienter sekretess, något forskarna vid Sveriges Lantbruks-universitet och kollegorna ute i världen varken lovat grisar, kycklingar, grodor, grödor eller konsumenter. Det borde alltså inte vara så svårt för konsumentorganisationerna att granska grundmaterialet innan de avfärdar resultatet som "köpt".

I väntan på det är det okej att locka kunder genom att skrämmas med GMO hos konkurrenterna.

Det har miljöchefen i Hässleholms kommun bestämt.

City Gross märkning av kött med texten "Välj GMO fritt" var visserligen olaglig men frågan är "utagerad" eftersom kampanjen bara varade i två veckor, skriver kommunen i sitt beslut och påpekar att det är upp till Jordbruksverket att syna om leverantörernas intyg backats upp med analyser av vad grisarna ätit.

Jordbruksverkets kontrollerar foderråvaror varje år. 2009 fanns spår av godkända GMO i 72 procent av proverna. Med så låga halter, under 0,9 procent, behöver producenterna inte varna.

Köttet hos City Gross är inte ekologiskt, inte närproducerat, inte krav- eller rättvise-märkt. Men enligt intyg från leverantörerna innehåller grisarnas foder inte så mycket GMO att de måste varna.

City Gross har dragit slutsatsen att det betyder GMO-fritt.

Fodret innehåller alltså inte mindre andel genmodifierade grödor än något annat. Det är inte heller fritt från GMO. Däremot är det ganska lite, så lite att det är okej för EU. Och köttet från en gris blir som reklambyrån påpekar inte genmodifierat vad den än sätter i sig.

Livsmedelsverktet tolkar begreppet "fritt" som liktydigt med "0-tollernas dvs. inte ens spår av GMO får förekomma". Men Jordbruksverket tänker inte göra några speicalkontroller för City Gross-grisarna. Samma grisar dyker för övrigt upp i andra butiker också.

Den 10 november, om en vecka, ska Jorbruksverket passa på att fråga foderproducenterna vad de tycker om vad City Gross lovat kunderna och vad de borde lova, i samband med en återkommande träff med företagen.

I dag har varken Jordbruksverket eller Livsmedelsverket någon uttalad strategi i frågan om vem som borde utöva tillsyn över City Gross-ägaren Bergendahlsgruppens huvudkontor i Hässleholm.

Livsmedelsverket kan ta över om kommunen begår grava fel. Annars måste man komma överens med kommunen eller kräva beslut från regeringen.

Att Ica, Coop, Axfood och Lidl ligger under Livsmedelsverket beror på att alla huvudkontoren ligger i Solna som bad om hjälp från staten.

I remissvar till myndigheterna är det många som vill att staten ska ta över i fler kommuner.

Att staten tog över ansvaret för frågor märkning och spårbarhet av livsmedel hos butiksjättarna i Solna beskriver Livsmedelsverket själva som "ett väldigt framgångsrikt koncept".

Ändå har ledningen inga planer på att höra av sig till Hässleholms kommun för att föreslå samma koncept i fallet City Gross.

– Inget som är planerat för i år, säger enhetschefen Ulla Nordström.

– Kommunen kan ju ta initiativet också.

Men Hässleholms kommun lär inte höra av sig.

Miljöchefen Sven-Inge Svensson har genom sitt engagemang i "Föreningen Kommunala Miljöchefer" länge "stridit för lokal tillsyn eftersom jag anser att den är bäst både för konsumenterna och producenterna".

Han har berättat för Riksrevisionen om bristen på statlig vägledning och framförhållning i EU:s jordbruksstöd.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson lyssnade inte utan flyttade djurskyddet från kommunerna till länsstyrelsen, "med en katastrofal försämring som följd", enligt Sven-Inge Svensson. Och visst finns bilderna på vanvårdade minkar och grisar i TV kvar på näthinnan hos de flesta svenskar.

"Förstår du min irritation?", skriver Sven-Inge Svensson. Han blev helt enkelt sur och nu tänker han inte släppa ifrån sig någon mer tillsyn.

Fast kanske handlar det mer om en förbigången tjänsteman än kärleken till djur, konsumenter och producenter.

Sven-Inge Svensson säger att när han hade tillsynen för djurskydd besökte han 28 procent av alla med djur under ett år. Länsstyrelsen har inte nått 1 procent. EU-böter hotar och länsstyrelsen gör nu blixtutryckningar vid vanvård.

"Av detta kanske du mer förstår min attityd till statligt övertagande av något som jag anser att vi sköter bra. Andra må ha annan uppfattning", skriver han.

Livsmedelsverket har redan tillsyn i två fall i Hässleholm: en nedlagt glassfabrik och ett slakteri, verksamheter där kommunen inte kan ta över ansvaret.

Men företagen "vänder sig ändå ofta till oss för konsultation eftersom dom får alltför generellla och vaga svar från sitt kontrollorgan, Livsmedelsverket", skriver Sven-Inge Svensson.

Enligt Livsmedelsverket handlar tillsynen av de största butikskedjorna mest om just märkning och spårbarhet – att se till att företaget inte vilseleder konsumenterna.

Men enligt Sven-Inge Svensson handlar tillsynen av Bergendahlsgruppen mest om rätt temperatur i kylrum, skadedjurssanering och avfallshantering – fastän City Gross inte har några butiker i kommunen.

"Detta anser jag att vi klarar precis lika bra som Livsmedelsverket, det finns ju checklista att följa", skriver han.

"Det händer då och då att vi får larm från Livsmedelsverket om att vissa partier av varor p.g.a. smitta, bekämpningsmedelsrester mm skall beslagtas omedelbart. Då är vi bra mycket snabbare att göra det än om man skall åka ner från Uppsala och göra detsamma anser jag."

Bergendahlsgruppen invigde ett nytt lager i Hässleholm 2008, men inspektörerna behöver inte åka längre än till Linköping, där köttleverantörerna finns. Att huvudkontoret finns i Hässleholm beror på att ägarna i familjen Bergendahl-Mylonopoulos bor där.

Sven-Inge Svensson brukar mejla med Bergendahlsgruppens kvalitetschef Annica Hansson-Borg. De har en god relation och brukar höra av sig till varandra om det är något. Hur goda företagets relationer med myndigheten är och hur det påverkat tillsynen är det svårt att se utifrån.

Kommunen har beslutat att mejlen till och från företaget inte omfattas av sekretess. Men Sven-Inge Svensson har beslutat att delar av mejlväxlingen inte är allmän handling. De mejlen har han raderat.

När sagde professor Christopher Gillberg körde allmänna handlingar i pappertuggen 2004 blev han polisanmäld. Justitieombudsmannen åtalade och han fälldes för för tjänstefel i tingsrätten och hovrätten. Under tisdagen kom domen i Europadomstolen: Sverige har inte brutit mot Europakonventionen.

I Hässleholm har kommunalrådet Urban Widmark (M) kommit fram till att det skulle kosta 10.000 kronor bara att visa att mejlväxlingen med Bergendahls-gruppen existerat, genom den obligatoriska loggen.

Kommunalrådet skriver att kommunen "skall naturligtvis följa lagstiftningen såväl vad det gäller offentlighetsprincipen såsom annan lagstiftning", något som han misslyckats med tidigare enligt Justitieombudsmannen, som kritiserat kommunen för detta tre gånger bara under 2009.

Men kommunalrådet har "största förtroende" för sin miljöchef.

På nätet fortsätter City Gross sin kampanj. Här är det Konsumentverket som ansvarar för tillsynen. Konsumentverket tog den 14 september emot en anmälan av kampanjen – från Livsmedelsverket.

Handläggaren har inte avgjort om det blir någon tillsyn.

Ovanlig avsikt

Grays American Store i Malmö är ensamma om att sälja produkter med GMO i Sverige.

Det handlar bland annat om genmodifierad soja som substitut för kött.

Källa: Livsmedelsverket.

Oavsiktlig inblandning

Spår av tillåten GMO finns i stor utsträckning i allt foder.

En stor del av den soja som odlas i världen är genetiskt modifierad.

Råvarorna hanteras i flera led från odling till import. Det finns en risk för oavsiktlig inblandning av genmodifierad soja.

Företagen ska kunna visa att de så långt som möjligt försöker undvika GMO i foder om inte fodret ska GMO-märkas.

Källa: Jordbruksverket.

Platsannonser

Logga in