Lise Tormod, vd för Cordial. Foto: Cordial
Lise Tormod, vd för Cordial. Foto: Cordial
Konsult

"Globaliseringen ställer nya och förändrade krav"

Cordial ansluter sig till nätverket The Transformation Alliance. "Som en del av TTA kan vi behålla smidigheten och flexibiliteten i den nischade konsultfirman och samtidigt få globala muskler", säger Cordials vd Lise Tormod.  

Publicerad 2019-11-14

Cordial blir den nordiska delen av The Transformation Alliance (TTA), ett nätverk av managementrådgivare som bildades 2008. Nätverket består av tyska H&Z, engelska Q5, franska Kea Partners och italienska MBS.

Varför väljer ni att gå ihop med the Transformation Alliance?

– Världen är i stark förändring. Globaliseringen ställer nya och förändrade krav på både oss och våra kunder, slår Cordials vd Lise Tormod fast.

Hon förklarar att som en del av The Transformation Alliance (TTA) får bolaget en global spelplan och kan ge sina kunder en bredare internationell kompetensbas. 

– Nu kan vi i ännu större utsträckning följa med våra kunder ut i världen utan att bära bördan av en stor tungrodd organisation. Som en del av TTA kan vi behålla smidigheten och flexibiliteten i den nischade konsultfirman och samtidigt få globala muskler och möjlighet att ge våra kunder en bredare kompetensbas. För oss är det den perfekta kombinationen.

Cordial har redan idag haft uppdrag i 25 länder, det internationella är på så vis vardag. 

– Med TTA så kommer det internationella arbetet att bli än mer naturligt. Branschen går mot ”glokal”, förmågan att vara lokalt anpassad på riktigt men globalt uppkopplad. Problemen må vara gemensamma – men lösningarna är det sällan. Rådgivning är ett hantverk där lokala anpassningar är en viktig del.

Cordial har cirka 40 konsulter. Totalt inom The Transformation Alliance konsulter överstiger antalet 500 med kontor i 14 länder. 

Cordial påminner om de fyra andra konsultfirmorna i The Transformation Alliance, upplever Lise Tormod, med deras inriktning på strategi och transformation. 

– Vi delar även starka värderingar och synen på rådgivning som skiljer sig från de stora husens sätt att vara och arbeta. Samtidigt har vi lite olika spetskompetenser, inte minst på branschnivå.

Vad ser du som den största utmaningen?

– Som alltid krävs tid och fokus för att internationella organisationer ska fungera. Det gäller lika mycket för oss som i andra globala sammanhang. Alla framgångsrika samarbeten bygger på relationer mellan individer. Men efter att ha tjuvstartat tillsammans under 2019 så är vi säkra på att detta kommer att bli bra.

 Lise Tormod ser flera trender i branschen. 

– Konsultbranschen är en mogen bransch och ”global gigants” är ett fenomen som även är påtagligt i vår bransch. Konsolideringen har pågått de senaste tio åren och sker på tvärs av alla konsultdiscipliner. Vi ser ett växande intresse för boutique-rådgivare. Kunderna blir allt skickligare i sina upphandlingar och vill inte ha ”black-box-lösningar”. De kan helt enkelt mer själva idag än tidigare.

Andra viktiga trender som påverkar branschen är enligt Lise Tormod AI, digitalisering och gig-ekonomin.

– Det som är helt tydligt är att kunderna idag har fokus på genomförandeförmåga, det räcker inte med strategi och analys.

 Lise Tormod tror att Cordial kommer att utvecklas till att bli ännu vassare. 

–  För Cordial så är detta ett viktigt steg i att bli ännu bättre på det vi gör. Att bidra med och skapa förutsättningar för genomförandekraft har varit vår bärande ambition sedan vi startade 2001.

Så här kommer Cordial att bidra till TTA

– Vi ser att vi primärt kommer att bidra till TTA inom fyra områden:

1. Nordisk partner. Vi är den nordiska systerfirman i TTA med lokal närvaro och 20 års

erfarenhet från Sverige, Norge, Danmark och Finland

2. Metod. Vi har en unik metodplattform inom transformation som är eftertraktad inte

bara i Sverige

3. Spjutspetkompetens. Svenska företag och deras kunder ligger långs fram i

teknikmognad. Det gör att vi sitter på erfarenheter kring Digital Transformation och

teknologidrivet förnyelsearbete som också är eftertraktade

4. Utbildningar. Sedan drygt 10 år har vi i syfte att stödja och stärka våra kunders egen

utvecklingsförmåga framgångsrikt satsat på utbildningar inom affärsutveckling. Det

har kommit att växa snabbt och blivit en viktig del av vår verksamhet. För det finns ett stort intresse internationellt.

 

(Vd Lise Tormod)

 

Platsannonser