M&A

Global investmentbank köper svensk rådgivare

Den globala investmentbanken GCA Corporation (GCA) köper rådgivaren Stella EOC, inriktad mot finansiell rådgivning vid M&A inom media och tech-relaterade förvärv.

Publicerad 2020-02-14
Kristoffer Källeskog.

Realtid pratade med Kristoffer Källeskog, Partner på Stella EOC.

Vad är skälen till att ni nu kommer att ingå i japanska GCA?
‒ Det blir allt viktigare att vi i Norden når internationella köpare, framför allt de amerikanska.  Samtidigt får vi en fördjupad kompetens och ett track record inom flera olika vertikaler som kan stödja oss i våra omkring 200 globala transaktioner om året.

Hur har GCA motiverat affären?
‒ GCA, som är en global plattform, har inte funnits i Norden. De är väletablerade i DACH och UK men även representerade i exempelvis Frankrike och Italien. Med sammanslagningen får de förutom en position i Norden, via oss också kontor i Beneluxområdet, och en stärkt position i London inom framför allt mediasektorn

‒ Norden står dessutom för en oproportionerligt stor del av M&A inom tech. Det kommer mycket innovation härifrån, från Skype till Spotify, inom fintech exempel som Klarna och Izettle ‒ det finns en massa framgångssagor. I takt med att affärsvärlden digitaliseras ligger vi i framkant av den utvecklingen.

Vad innebär det för er att ni köps av GCA?
‒ Vi kommer fortsätta med våra team i Norden och London. Viktigast är att vi får fler kollegor som kan hjälpa oss och våra processer. Den viktigaste förändringen är att vi får global access och service, och kanske framför allt mot den amerikanska marknaden. 

‒ Vi har lärt känna GCA under några år. Vi är väldigt lika kulturellt, entreprenöriella och tillväxtdrivna. Från och med 1 april kommer vi byta namn till GCA Altium.  

Fram tills nu har Stella EOC uteslutande varit partnerägt, hur kommer det förändras?
‒ Vi har varit oberoende, och ägts av oss åtta partner. Nu blir vi delägare i GCA Altium som är börsnoterat men där cirka 50 procent av de noterade aktierna ägs av av personalen.

– Med affären får vi en global trovärdighet som vi saknat, framför allt på den amerikanska marknaden. Sedan tidigare har vi ett mycket gott renommé i Europa. Det är grundorsaken till att vi gör den här affären, för att vara med och slåss om och vinna de bästa affärerna. 

Vilket segment är ni verksamma i?
‒ Vi är verksamma i mid-market segmentet, det vill säga från 500 miljoner kronor till 5 miljarder kronor. Inom det här segmenten är det hög konkurrens från framför allt amerikanska aktörer.

Hur ser du på 2020?
‒ Det är fortsatt hög aktivitet av förvärv bland företagen inom tech- och mediasektorn. 

Vad är det som driver utvecklingen?
‒ Aktiviteten drivs av private equity-bolagen, och det är en utveckling som bara bli starkare och starkare. För tio år sedan var private equity bolagen mer skeptiska. Då handlade det mer om att försäljning och köp av bolag gjordes av strategiska köpare i branschen. I dag drivs marknaden av private equity bolag.

Vad beror det på?
Medie- och techbolag täcker i dag in en större del av den totala kakan. Det är attraktiva segment att investera i. Det består ofta av skalbara bolag, med snabb tillväxt och hög lönsamhet. Sammantaget faktorer som tilltalar en en finansiell köpare.

Finns det några andra, mer generella, trender som du ser är på gång i M&A-marknaden?
– Underliggande finns digitaliseringsvågen och konvergensen mellan media och teknologi. Mediabolag söker nya möjligheter i och med att äldre affärsmodeller har problem. 

– En annan tydlig trend på mediasidan är content. Egenproducerat material blir viktigare, och där är Norden framgångsrikt med många duktiga producenter.  

 

 

Platsannonser