Annons

Annons

getinge-hq-gothenburg-800px.jpg

Getinge är ett globalt verksamt medicinteknikbolag vars huvudkontor ligger i Göteborg.

Getinge stäms på miljarder av patienter i USA - fler stämningar kan följa

Getinge reserverar 1,8 miljarder kronor för kostnader som kan uppstå efter en lång rad stämningar och skadeståndskrav från patienter i USA och Kanada mot dotterbolaget Atrium Medicals kirurgiska nätimplantat. Getinge bestrider kraven, och flaggar samtidigt för att de i sin tur kan komma att stämma sina försäkringsbolag.

“Stämningarna består av individuella stämningar, konsoliderade stämningar på delstatsnivå och konsoliderade federala multidistriktsprocesser. Första målen förväntas upptas till prövning sent 2019 och i början av 2020. Reservationen kommer att påverka rörelseresultatet i tredje kvartalet 2018 och kommer att redovisas som en jämförelsestörande post”, skriver det västsvenska medicinteknikbolaget bolaget Getinge i ett pressmeddelande på söndagskvällen.

De kirurgiska nätimplantaten tillverkas av Getinges dotterbolag Atrium Medical, som förvärvades av Getinge 2011 för 680 miljoner dollar. Polyproplylennät är etablerad standard vid bråckoperation.

Patienter begär skadestånd för skador för komplikationer som påstås ha orsakats av kirurgiska nätimplantat.

Annons

Annons

Stämningarna består av enskilda stämningar, konsoliderade stämningar på delstatsnivå och konsoliderade federala multidistriktsprocesser. En väsentlig uppgång i antalet framställda krav inleddes sent 2017, efter konsolideringen av masstämningarna.

Kraven bestrids bestämt och några negativa domar mot Atrium Medical har inte meddelats. Första målen förväntas upptas till prövning sent 2019 och i början av 2020.

– Reserveringen baseras på den information som finns tillgänglig idag och är avsedd att täcka alla slags kostnader relaterade till skadeståndskraven, inklusive försvar och hantering av kraven, säger Mattias Perjos, Getinges koncernchef och vd, i en kommentar i pressmeddelandet.

Getinge förutspår att framtida kassaflöden kommer att vara tillräckliga för att täcka kostnaderna för kraven.

“På grund av osäkerheten avseende uppskattningen av reservationer, kan ytterligare reservationer krävas och faktiska kostnader kan bli väsentligt högre eller lägre än de relaterade reservationerna”,skriver bolaget vidare.

Företaget gör samtidigt en nedskrivning huvudsakligen av dess immateriella tillgångar vilket medför en negativ koncernpåverkan på 90 miljoner kronor på resultatet i tredje kvartalet 2018.

Atrium Medical utvärderar framtiden för den kirurgiska nätimplantatverksamheten.

Koncernen innehar produktansvarsförsäkring och för närvarande pågår diskussioner med försäkringsbolagen om omfattningen av försäkringsskyddet. Om dessa diskussioner inte är produktiva kan försäkringsgivarna komma att stämmas.

Klockan 09.00 på måndag förmiddag den 15 oktober håller Getinge en telefonkonferens, med anledning av stämningarna, där fondförvaltare, analytiker och media inbjuds att delta.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons