Börs

Garantikonsortiet får ta 46 procent av emissionen

Eniro tillförs genom kontantemissionen cirka 278,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Publicerad 2017-11-20

Den slutgiltiga sammanräkningen av utfallet i Eniro ABs kontantemission visar att 51,39 procent att emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 1.906.745.507 A-aktier. Cirka 2,69 procent av emissionen tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 99.823.525 A-aktier.

Återstående cirka 45,92 procent av det totala erbjudandet har tilldelats garantikonsortiet, motsvarande 1.704.040.318 A-aktier.

Eniro tillförs genom kontantemissionen cirka 278,3 miljoner kronor före emissionskostnader.  

Genom kontantemissionen ökar Eniros aktiekapital med 667.909.683 kronor genom utgivande av 3.710.609.350 nya stamaktier av serie A. 

Efter registrering av kontantemissionen kommer antalet stamaktier i bolaget att uppgå till 6.354.526.476, fördelat på 5.870.655.510 A-aktier och 483.870.966 B-aktier. 

Rådgivare Erneholm Haskel är generell finansiell rådgivare till Eniro avseende rekapitaliseringsplanerna, tillsammans med de juridiska rådgivarna Nord Advokater och Ramberg Advokater. Pareto Securities är Sole Manager och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Eniro i samband med utbyteserbjudandena och emissionerna. Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare till Pareto Securities.

Platsannonser