Foto: IIF.
Bank

Går till attack mot Basel IV

Intresseorganisationen Institute of International Finance dömer ut Baselkommitténs förslag på nya regler om riskbedömningar. "Incitamenten för mer riskfylld utlåning är mycket tydliga".

Realtid.se
Uppdaterad 2016-06-07
Publicerad 2016-06-07

I dag råder stora skillnader mellan hur banker bedömer risknivån för lån. Därför ryms i Basel IV förslag om nya regler för att göra riskhanteringen enhetlig och enklare.

Men nu möter reglerna kritik från den viktiga bankorganisationen Institute of International Finance (IIF). Organisationen anser att de föreslagna reglerna är farliga och för förenklade, rapporterar Financial Times.

– Incitamenten för mer riskfylld utlåning är mycket tydliga i Baselkommitténs förslag, säger Brad Carr på IIF till tidningen.

Eftersom reglerna skulle tillåta mindre variation i bedömningarna kan det skapa incitament för att undervärdera risken på goda krediter och överdriva den för de svagaste. Därmed skulle de riskfyllda krediterna ge en väsentligt högre avkastning än de säkra, enligt IIF.

Ett riskfyllt lån med kreditbetyget BB som i dag ger en avkastning på 7,7 procent skulle med de nya reglerna ge en avkastning på 11,4 procent, enligt organisationens uträkningar.

Ett lån med det bättre kreditbetyget A+, som i dag ger 13,9 procent, skulle med de nya reglerna ge 4,6 procent.

Platsannonser