Finans Nyhet

Gammal flopp bakom Basiq

Publicerad

Med bland annat en helsidesannons i Svenska Dagbladet försöker nybildade Basiq Networks plocka in pengar. Men det råder en del förvirring kring vad företaget ska syssla med, ”Ska Basiq bedriva mobil telefoni kommer jag att avgå” säger styrelseledamoten Patrik Mellin till Realtid.se.

Basiq Networks uppger att bolaget ska satsa på bredband och telefoni, och vill plocka in totalt 7,8 miljoner kronor i en nyemission. Priset per aktie är satt till 1,95 kronor.

Företaget består av resterna av rekonstruerade Xpress On-Line, avslöjar nyhetsbrevet Telekom Online.

Med pengarna ska bolaget skaffa sig ”100.000 bredbandskunder på tre år och ha en omsättning på 200 miljoner kronor före utgången av 2007”.

Annons

Det är ett oseriöst påstående, enligt branschbedömare som nyhetsbrevet Telekom Online talat med.

Det visar sig också att Basiq består av det rekonstruerade värmländska Xpress On-Line. Nästa år gör bolaget en ny satsning på bredband och telefoni i just Värmland. Det är dit pengarna ska gå.

En styrelseledamot i Basiq är Patrik Mellin, vd för Modern Kommunikation Förlag, som ger ut tidningen Mobil.

Annons

Hur kan du ställa upp på en emission som mest liknar norska The 5 Percent Community?

– Därför att jag vet att det är ett bolag som ska strukturera bredbandsmarknaden. Och jag känner styrelseordföranden Fredrik Vojbacke och Lars Hagelin sedan tidigare. Det är en seriös satsning.

Men använder de inte ditt namn för att få trovärdighet och för att få privatpersoner att gå in med pengar i nyemissionen. Blir du utnyttjad här?

Annons

– Jag skulle inte låna mitt namn till något som inte är en seriös satsning. Och jag ställer upp på det som står i prospektet. Där står också att det är förenat med hög risk och stor osäkerhet.

Hur ska du förena rollen som vd för Modern Kommunikation Förlag, som ger ut tidningen Mobil, med styrelseuppdraget i Basiq Networks?

– Jag ser det inte som ett hinder. Basiq är en distributör, och mitt uppdrag är ungefär som när Bonniers sitter i Tidsams styrelse. En av anledningarna till att jag tackade ja är att internet är en intressant kanal och genom uppdraget kommer jag att lära mig mycket.

Men det står i bolagsordningen att Basiq Networks ska ”bedriva produktion, marknadsföring och försäljning av fast och mobil telefoni samt datanät- och internettjänster”. Det låter som att det kolliderar med er tidning Mobil?

– Jag har missat det, men i prospektet på sidan 10 står inget om mobil telefoni. Kommer Basiq att bedriva mobil telefoni kommer jag att avgå med omedelbar verkan. Och Basiq har ingen intention i dag att bedriva mobil telefoni.

Huvudägare till Basiq är Akelius Insurance och Fredrik Vojbacke med cirka 20 procent av kapital och röster var, samt Lars Hagelin med cirka 11 procent. Peter Mellin äger 60.000 aktier.

Fotnot: The 5 Percent Community var ett norskt pyramidspelsliknande bolag som gick i konkurs för lite sedan. Företaget ”medlemmar” sålde telefonbonnemang.

Olle Blomkvist

08-545 871 32

Annons