"Vi vill långsiktigt attrahera och behålla de bästa talangerna och det kräver att vi är en sund arbetsplats i alla avseenden och att jämställdhet är en självklarhet", säger Tone Myhre-Jensen på Cederquist.
"Vi vill långsiktigt attrahera och behålla de bästa talangerna och det kräver att vi är en sund arbetsplats i alla avseenden och att jämställdhet är en självklarhet", säger Tone Myhre-Jensen på Cederquist.
Juridik

“Gamla strukturer och omedvetna fördomar måste vädras ut”

Justitiapriset 2019 har tilldelats advokatbyrån Cederquist. “Från ett företagsekonomiskt perspektiv är det en no brainer att sätta jämställdhet högt på ledningens agenda”, säger Tone Myhre-Jensen, Managing Partner på Cederquist.

Publicerad 2019-05-24

Justitiapriset instiftades 2016 och delas årligen ut till den affärsjuridiska advokatbyrå som skapar mest resultat och arbetar bäst med jämställdhet.

I Justitiaprisets motivering lyfts byråns arbete med jämställdhet fram för att jämställdhetsarbetet på ett tydligt sätt genomsyrar alla delar av verksamheten. Byrån har även satt upp tydligt mätbara mål och följt upp dessa väl. Exempel som lyfts är Cederquists jämställdhetsperspektiv i byråns föräldraersättningspolicy vilken ger incitament för ett mer jämställt uttag av föräldraledighet samt det aktiva jämställdhetsarbetet vid teamsammansättning i kunduppdrag.

– Vi är förstås alla oerhört stolta och glada. Det här är ett pris till alla medarbetare på Cederquist, säger Tone Myhre-Jensen, Managing Partner på Cederquist.

Varför är jämställdhet en prioriterad fråga hos er?

– Vi är en värderingsstyrd firma vilket innebär att våra värderingar är det vi tar avstamp ifrån i allt vi gör. En av våra värderingar är hållbarhet och i det begreppet lägger vi bland annat jämställdhet och inkludering. Vi vill långsiktigt attrahera och behålla de bästa talangerna och det kräver att vi är en sund arbetsplats i alla avseenden och att jämställdhet är en självklarhet.

Enligt Affärsvärldens senaste ranking är Cederquist den firma bland de största byråerna som har den högsta andelen kvinnliga delägare; styrelsen består till hälften av kvinnor respektive män; ledningsgruppen har en majoritet av kvinnor, av gruppcheferna är fler kvinnor än män och bland de biträdande juristerna är jämt fördelade mellan kvinnor respektive män. På affärsstödssidan har byrån inte kommit lika långt vad gäller jämställdhet men räknar med att driva denna utveckling i en positiv riktning.

Hur upplever du att jämställdhetsarbetet inom juristbranschen går?

– Jag tänker för egen del tillbaka till när jag började arbeta i branschen för cirka 20 år sedan. Jag var då ensam kvinnlig biträdande jurist och kan med glädje konstatera att det idag ser mycket annorlunda ut. Även om det fortfarande finns tydliga förbättringsområden så går utvecklingen framåt.

Vad måste förändras för att juristbranschen ska bli jämställd på riktigt?

–  Jag tror att gamla strukturer och omedvetna fördomar måste vädras ut och att vi, delägare och andra personer som har ledande befattningar, tar initiativ och driver förändring.

 

 

 

 

Platsannonser

Nyheter