Börs

Gaming Corps får OK av Nasdaq

Hotet om avnotering är avblåst. Gaming Corps har godkänts för fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market.

Uppdaterad 2019-12-04
Publicerad 2019-12-04

Nasdaq beslutade i slutet av förra veckan att Gaming Corps uppfyller gällande noteringskrav och att bolagets aktier fortsatt ska vara upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Beslutet är villkorat av att bolaget offentliggör en slutlig version av sin bolagsbeskrivning senast fredag 6 december 2019.

Aktien har den senaste veckan gått upp med 78 procent.

Gaming Corps inkom den 18 mars 2019 med en bolagsbeskrivning till Nasdaq som ledningen nu under kommande vecka kommer att uppdatera och offentliggöra för marknaden.

”Vi är enormt lättade och glada att ta emot det här beskedet. Det betyder så mycket för Gaming Corps att kunna gå vidare och vi ser fram emot ett positivt partnerskap med Nasdaq framöver. Vi kommer att kommentera processen och utfallet mer utförligt inom kort.” säger Juha Kauppinen, vd, i en skriftlig kommentar.

Den 20 december 2018 fann Nasdaq Stockholm i samråd med bolagets certifierade rådgivare Eminova Fondkommission att Gaming Corps genomgått sådan väsentlig förändring att bolaget skulle betraktas som ett nytt bolag och därmed behöva genomgå en ny noteringsgranskning.

Inom ramen för den förnyade noteringsgranskningen har Nasdaq prövat om bolaget uppfyller gällande noteringskrav. Prövningen har även tagit i beaktan investerarnas intressen.

Sedan Gaming Corps klev in på First North 2015 har bolagets aktiekurs befunnit sig i en fallande trend. Den ena surdegen efter den andra har dykt upp i bolaget som dragits med skenande förluster och kapitalbrist under en längre tid. I slutet av 2018 valdes en ny styrelse på en extrastämma samtidigt som vd byttes ut. I den nya regin har bolaget inlett en granskning av de senaste årens händelser och kritik har framförts mot den tidigare förvaltningen, bland annat när det gäller förvärv av bolag.

Parallellt inledde Nasdaq en ny noteringsprocess för bolaget i december 2018. Det såg länge ut som att bolaget skulle kastas ut från First North. Det preliminära beskedet kom i slutet av oktober och beskrevs som en "chock" av bolagets vd. Gaming Corps fick fram till den 25 oktober på sig att bemöta Nasdaqs kritik om brott mot noteringsavtalet vid ett antal tidpunkter från 2016 och framåt.

Beskedet i oktober från Nasdaq fick småspararna i bolaget att reagera. En ägargrupp formulerade en mycket kritisk skrivelse som överlämnades till Nasdaq. Över 170 ägare stod bakom skrivelsen som riktade ljuset mot Nasdaqs ansvar att övervaka de bolag vars aktier handlas på de olika listorna.

"Gaming Corps förtjänar att få en chans att vara kvar som listat bolag på Nasdaq. Det är det minsta vi kan begära efter ert misslyckade arbete med att skydda oss aktieägare från tidigare bedrägligt beteende", skrev ägargruppen i brevet som Realtid tidigare har berättat.

– Nasdaq är vår samarbetspartner, deras uppgift är att säkra att bolagen på börsen sköter sig, vilket vi har enorm respekt för. Så vi ska göra det vi kan för att förmedla till dem att historiken ligger bakom oss och att Gaming Corps sedan december 2018 är ett seriöst, skötsamt bolag och kommer så fortsätta vara. Vi har med andra ord en egen dialog med Nasdaq, så det är viktigt att särskilja den från aktieägarnas upprop som de gjort på helt eget initiativ, sa vd Juha Kauppinen inför avlistningshotet.

Platsannonser