FinansNyhet

Fyra åtalade i Falcon Funds-härvan

EBM hade presskonferens på onsdagsmorgonen om åtalet mot de misstänkta i Falcon Fund-härvan. Foto: Sara Johansson.EBM hade presskonferens på onsdagsmorgonen om åtalet mot de misstänkta i Falcon Fund-härvan. Foto: Sara Johansson.
EBM hade presskonferens på onsdagsmorgonen om åtalet mot de misstänkta i Falcon Fund-härvan. Foto: Sara Johansson.
Publicerad

Fyra män är åtalade i Falcon Funds-härvan. De misstänks för trolöshet mot huvudman, grova mutbrott och grovt bedrägeri. ”Det grova mutbrottet kan man säga är nyckeln till den övriga brottsligheten”, säger kammaråklagare Jerker Asplund.

Sara Johansson

I dag höll Ekobrottsmyndigheten presskonferens på Hantverkargatan i Stockholm med anledning av att kammaråklagare Jerker Asplund väckt åtal i vad som kan vara den hittills största fondskandalen i Sveriges historia, Falcon Funds.

Fyra män är åtalade. De huvudmisstänkta är den amerikanska 63-årige Mark Bishop bosatt i Stockholm, den 42-årige Max Emil Serwin, utvandrad till Malta, samt en svensk 58-årig fondförvaltare.

Samtliga tre är häktade.

Annons

Männen är misstänkta för trolöshet mot huvudman, grovt brott (respektive medhjälp därtill), grovt bedrägeri samt tagande och givande av muta, grovt brott. Åtalet avser brott begångna i Stockholm under åren 2012-2013.

Mark Bishop försvaras av Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer, Max Emil Serwin försvaras av Thomas Olsson och Isak Åberg och fondförvaltaren försvaras av Cristina Bergner.

För undersökningen har pågått sedan 2016 då en anmälan kom in från Pensionsmyndigheten som också är målsägande i målet.

Annons

Amerikanen Mark Bishop har kontrollerat både det amerikanska bolaget ABS Investment Group LLC som handlar med värdepapper, och det svenska fondbolaget Optimus Fonder AB som drivit den svenska pensionsfonden Optimus High Yield, OHY. 

Pensionsfonden hade endast svenska PPM-sparare som kunder och hade ett avtal om sin förvaltning med Pensionsmyndigheten. Vd för fonden var den nu åtalade fondförvaltaren.

– Åtalet består alltså av tre delar. Den första är det grova mutbrottet som man kan säga är nyckeln till den övriga brottslighet där man kan se vad som har hänt och varför man har gjort det, säger kammaråklagare Jerker Asplund under presskonferensen.

Annons

Fondförvaltaren är åtalad för att ha tagit emot en muta om 4,5 miljoner kronor från Mark Bishop och Max Serwin som åtalas för givande av muta.

– Denna har betalats ut i tre poster och den har betalats ut för att fondförvaltaren skulle köpa in övervärderade så kallade Residential Mortgage Backed Securities. Detta skulle han göra från amerikanens bolag BS Investment Group LLC till amerikanens svenska fondbolag.

Kammaråklagaren Jerker Asplund uppger att det finns mejlkonversationer som bevisar denna muta.

Inköpen gjordes under åren 2012 – 2013. Åklagaren beskriver att dessa finansiella instrument, så kallade Residential Mortgage Backed Securities (RMBS), var korgar med amerikanska bolån. Detta är samma finansiella instrument som kom att spela en avgörande roll i början av finanskrisen år 2008.

Mutan betalades ut till fondförvaltarens bolag Zeptunus, med bas på Island of Man, från Mark Bishops amerikanska bolag BS Investment Group LLC. Mutan beräknades som en procentandel på varje inköp av dessa värdepapper.

Huvudåtalet är grov trolöshet mot huvudman. 

Brottsuppläget är enkelt att förstå, enligt åklagaren.

Inköpen gick till genom att amerikanen Mark Bishops bolag ABS Investment Group LLC köpte in dessa amerikanska bolån, RMBS, till marknadspris, 23 miljoner kronor. Dessa RMBS såldes sedan vidare till den svenska fonden OHY, ofta bara några dagar efter att de köpts in, till kraftigt överpris motsvarande 54 miljoner kronor.  

Totalt rör det sig om 17 finansiella instrument.

I dessa affärer var Max Serwins bolag Solid Venture Capital mellanhand eller tog provisioner på affärerna. 

– Skälet till att den 42-årige svenskens bolag var mellanhand var att man inte får, enligt regelverket, handla mellan sina egna bolag, då blir det en intressekonflikt. Man behövde ha ett bolag emellan för att dölja detta, säger åklagare Jerker Asplund.

Genom affärerna har tiotusentals pensionssparare åsamkats en skada om sammanlagt i vart fall 230 miljoner kronor och Mark Bishop samt Max Emil Serwin har tjänat motsvarande belopp på brottsligheten, enligt åklagaren.

Mark Bishop och fondförvaltaren åtalas för trolöshet mot huvudman. EBM skriver att de haft en förtroendeställning mot Pensionsmyndigheten med uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter. EBM menar att duon har missbrukat detta förtroende.

– Fondförvaltaren fattar investerinsgbesluten. Han har en förtroendeposition gentemot Pensionsmyndigheten eftersom han enligt avtal ska handla klokt med pensionsspararnas pengar, säger kammaråklagare Jerker Asplund.

Max Serwin åtalas för medhjälp till trolöshet mot huvudman.

Detta har inneburit en skada om i vart fall 30,7 miljoner dollar, enligt åtalet.

Del tre i åtalet rör grovt bedrägeri där man har flyttat pensionsspararnas medel.

För att skapa förutsättningar att köpa in Residential Mortgage Backed Securities till pensionsfonden var de åtalade tvungna att öka fondförmögenheten i fonden Optimus high yield.

Detta gjordes då det finns en maxgräns på 10 procent på vad man får köpa in till en PPM-fond och för att man skulle kunna investera i större RMBS:er.

De tre huvudmisstänkta har därför under åren 2012–2013, tillsammans genom olika bolag, olovligen låtit överföra pensionsmedel om i vart fall 2 miljarder kronor till fonden. 

Ekobrottsmyndigheten menar att pensionsmedlen har överförts genom ändring av 20 000 pensionssparares fondval. 

”Tiotusentals pensionssparare, som varken tillfrågades eller informerades om fondbytet innan det skedde, blev på det sättet ovetandes delägare i en fond som dels innehöll övervärderade RMBS:er, dels investerade ytterligare i sådana värdepapper, dels var en fond som gav sämre avkastning än fonden som medlen överfördes från”. 

Dessa förflyttningar skedde under juli-augusti 2013.

För dessa fondflyttningar åtalas de tre huvudmisstänkta för grovt bedrägeri.

Åklagaren beskriver hur man har uppmanat PPM-rådgivaren Strategi Placering i Skandinavien att olovligen logga in på tiotusentals individuella pensionssparares konton på Pensionsmyndighetens pensionstorg och flytta över fondinnehav som uppgått till åtminstone 2 miljarder kronor från fonden Inside Active Global till Optimus Fonders pensionsfond Optimus High Yield.

Åklagaren pekar på att överflyttningen varit olovlig eftersom det skett utan tillstånd från pensionsspararna.

Samtidigt väcks idag också åtal mot en fjärde man, brodern till fondförvaltaren, för grovt penningtvättsbrott. Enligt åklagaren har han under åren 2016-2017 dolt sin brors muta, på 4,5 miljoner kronor.

Han har fört över pengarna från bolaget Zeptunus bankkonton på Isle of Man till sitt eget bankkonto på SEB i Sverige. Därefter har han fört över pengarna mellan sina konton i SEB och Santander Bank innan han slutligen, genom ett antal överföringar fört över cirka 3,4 miljoner kronor till sin brors konton.

Åklagaren menar dessutom att han agerat som bulvan till bolaget Zeptunus som i realiteten kontrollerats av brodern.

Förutom Ekobrottsmyndighetens egna åklagare, utredare och andra experter, har under drygt två år utredare från Skatteverkets skattebrottsenhet deltagit i förundersökningen.

Huvudförhandlingen kommer att hållas i Stockholms tingsrätt med start tisdagen den 5 november 2019. Rättegången planeras omfatta sammanlagt omkring 40 förhandlingsdagar. 

Vid rättegången kommer de misstänkta och ett stort antal vittnen att höras, däribland flera drabbade pensionssparare.

Åtalet är det första av två och de aktuella gärningarna är upprinnelsen till den brottslighet på Malta i Falcon Funds som fortfarande utreds. Den förundersökningen väntas bli klar i februari/mars 2020. 

Basen i den verksamhet som bedrevs i Falcon Funds var att en stor del av de pensionssparare vars tillgångar flyttades till Optimus High Yield mot pensionsspararnas vilja, sedan fördes till Falcon Funds genom en fusion mellan Optimus Fonder AB och Falcon Funds. 

 Samma män är även misstänkta i den delen av åtalet där även ytterligare en person sitter häktad.

Åklagaren yrkar att Mark Bishop och Max Serwin ska tillsammans betala tillbaka 30 664 000 dollar till staten som utgjort vinst de gjort vid den överprissatta RMBS:rna. I andra hand yrkar åklagaren att Max Serwin ska betala 7 206701 dollar till staten som utgör den vinst som hans brittiska bolag Solid Venture Capital gjort vid försäljningarna av RMBS:arna

Åklagaren yrkar vidare att fondförvaltaren ska betala 568 546 dollar till staten vilket är värdet på mutan som har betalats till honom. Vidare yrkar åklagaren att hans bror ska betala 1 108 250 kronor till staten, vilka EBM yrkar om kvarstad på.

EBM har yrkar om kvarstad på 350 miljoner kronor hos Mark Bishop liksom hos Max Serwin.

Åklagaren yrkar om näringsförbud på tio år för de tre huvudmisstänkta männen.

ebm-falcon2.png

ebm-falcon.png

Så uppdagades brottsligheten

Förundersökningen inleddes hösten 2016, avseende Falcon Funds förehavanden på Malta och flytten av pensionssparare 2016.

Med anledning av misstankarna gjordes husrannsakan hos flera misstänkta 2017, bland annat hos Mark Bishop

I Mark Bishops dator och mobiltelefoner hittade EBM mejl, värderingar avseende RMBS, exceldokument avseende beräkningen avmutor till fondförvaltaren osv.

Annons