Ekobrottsmyndighetens entrédörr.
Ekobrott

Fyra åtalade friade från insiderbrottsmisstankar

Det saknas bevisning som utvisar att två av de åtalade röjt insiderinformation, enligt måndagens dom från Stockholms tingsrätt.

Uppdaterad 2018-04-17
Publicerad 2018-04-16

Stig-Arne Blom, som nu avgått från posten som styrelseordförande i det First North-noterade däckåtervinningsföretaget Scandinavian Enviro Systems, frias från misstankar om insiderbrott, enligt en dom från Stockholms tingsrätt.

Åklagare Thomas Langroth, vid Ekobrottsmyndigheten, menar i åtalet att Stig-Arne Blom vid upprepade tillfällen har delat med sig av känslig information om bolagets förhandlingar med en potentiell kund i Kina.

Enligt åklagaren bygger talan i målet på att det ska ha funnits en gemensam brottsplan mellan de tilltalade att begå insiderbrott. Enligt denna påstådda brottsplan ska Stig-Arne Blom i december 2017 ha röjt insiderinformation om ett försenat avtal med Vanlead till en närstående som i sin tur röjt den vidare till övriga två tilltalade. 

Stig-Arne Bloms närstående ska tillsammans med de två andra åtalade sedan samma månad ha sålt aktier i Enviro med vinst utifrån denna information. Åklagaren har uppgett för domstolen att åtalet bygger på indicier, vilket innebär att direkt bevisning saknas. 

Åklagarens huvudbevisning att ett röjande av insiderinformationen skett är enligt åklagaren en chattkonversation i januari 2018.

Domstolen håller med åklagaren om att den information som Stig-Arne Blom hade rörande Enviros förhandlingar med Vanlead var insiderinformation. Men de uppgifter som framkommit i chattkonversationen mellan de övriga åtalade däribland hans närstående som skulle vara den som röjt insiderinformationen vidare stämmer inte överens med denna information. Domstolen anser att det saknas utredning i målet som motbevisar vad försvaret uppgett om att denna information antingen varit felaktig eller annars offentlig.

”Även om det således i ett par avseenden finns en viss överensstämmelse mellan Xxx Xxxx (den närståendes reds. anm.) lämnade uppgifter och SES (Enviro) information är denna samstämmighet inte absolut och vad gäller tidpunkten för Vanleads respons vag”.

Domstolen anser därför att åklagarens utredning ”inte är sådan att det kan anses ställt utom rimlig tvivel” att Stig-Arne Bloms närstående röjt insiderinformation och då även att det inte kan anses visat att Stig-Arne Blom röjt insiderinformationen.

När detta är avgjort av rätten försvagades även indiciebevisningen kraftigt rörande de övriga åtalade.

”Enligt rättens mening har åklagarens övriga strukturella bevisning mot de tilltalade som t.ex. handelsmönster, telefontrafik samt excelfiler, inte den styrkan att bevisen var för sig eller sammantaget kan leda till att det kan anses ställt utom rimligt tvivel att Xxx Xxx (den närstående), Xxx Xxx (åtalad 3) eller Xxxx Xxx (Åtalad 4) under aktuell tid innehaft nämnda insiderinformation då de avyttrat aktier i SES. Inte heller är styrkt att Stig-Arne Blom föranlett Xxx Xxxx (den närstående) att avyttra akter i SES (Enviro) eller alternativt att Stig-Arne Blom röjt denna information till Xxx Xxx (den närstående) som påståtts. De tilltalades berättelser och åberopade bevisning mot vad åklagaren påstått behöver då inte granskas. Åtalet i dessa åtalspunkter ska således också ogillas".

Den 13 mars avgick styrelseordföranden Stig-Arne Blom, på egen begäran och med omedelbar verkan, med syfte att marknadens förtroende för Enviro skulle förbli orubbat.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in