Finans Nyhet

Fylgia tar över obeståndsavdelningen från Setterwalls

Taggar i artikeln

Fylgia Mathias Winge Setterwalls
Mathias Winge, advokat och partner på Fylgia. Foto: FylgiaMathias Winge, advokat och partner på Fylgia. Foto: Fylgia
Mathias Winge, advokat och partner på Fylgia. Foto: Fylgia
Publicerad

Mathias Winge fick med sig de tidigare kollegorna Leif Baecklund, Thomas Ehrner och Pia Sundlöf från Setterwalls. Tillsammans ger de Fylgias obeståndsavdelning en nystart.

Mathias Winge började på Fylgia i början året som partner och advokat. Mer den om rekryteringen kan du läsa här.

Mathias Winge kom inte ensam till Fylgia, han lyckades även rekrytera de tidigare kollegorna Leif Baecklund, Thomas Ehrner och Pia Sundlöf från Setterwalls.

– När jag lämnade Setterwalls obeståndsavdelning och gick till Fylgia föll det sig naturligt att vi på Fylgia valde att erbjuda ytterligare personer förutsättningar att bedriva sin fortsatta verksamhet hos oss. Vi är kärngruppen i det tidigare obeståndsteamet på Setterwalls och har nu startat upp vår verksamhet hos Fylgia istället, säger Mathias Winge.

Annons

Mathias Winge berättar att teamet började på Fylgia eftersom byråns renommé inom obeståndsfrågor och företagsrekonstruktioner är högt.

– Fylgia är en mellanstor fullservicebyrå där ungefär hälften jobbar med rekonstruktioner och obestånd. Jämfört med konkurrenterna är Fylgia väldigt nischad inom området. Det kändes med det sagt helt rätt för oss att börja på Fylgia.

Fylgia har den senaste tiden haft flera prestigeuppdrag, som rekonstruktionen av Teknikmagasinet och Holland & Barretts svenska bolag som nyligen försattes i konkurs.

Annons

– Vi har ett väldigt starkt och kompetent team som framför allt har kapaciteten att fånga upp den ökade efterfrågan av obestånds- och rekonstruktionstjänster och rådgivning som finns på marknaden nu efter den senaste tidens utveckling på marknaderna.

Mathias Winge är även ordförande för Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Stockholm.

– Vi är väldigt oroliga på riksplanet just nu då vi ser en mångdubbling i antalet obestånds- och rekonstruktionsärenden just nu. Den nya paniken som har kommit med coronaviruset finns ännu inte i siffrorna, men uppgången hittills i år är drygt 10 procent.

Annons

Det som gör denna kris speciell är enligt Mathias Winge att den drabbar hela näringslivet och inte bara de större företagen, jämfört den förra finanskrisen.

– Det vi ser är en total kris inom efterfrågan vilket drabbar de flesta branscher. Folktomma restauranger, butiker och gator tyder på att vi är mitt i krisen just nu. De ekonomiska effekterna kommer att bli tydliga senare.

Mathias Winge menar att krisens effekter förstärks av den rådande strukturomvandlingen till e-handel. Butiker med stora driftskostnader som personal och fysiska butiker är därmed under extra press.

–  Många företag lever på marginalerna och frågan är hur många företag som klarar nuvarande situation flera veckor till. Vi har aldrig sett något liknande tidigare då krisen på efterfrågan finns i flera branscher samtidigt.

Fylgias kontor har öppet som vanligt men att den nuvarande krisen också påverkar deras verksamhet råder det inga tvivel om.

– Detta påverkar självklart också vår verksamhet. Vad jag vet så är det inget advokatkontor som har stängt hela verksamheten även om nästan alla branschkollegor trycktestar situationen med distansarbete. Det är en historisk tid vi befinner oss i.

Mathias Winge oroar sig för att de nuvarande krisåtgärderna med företagslån och sänkta räntekostnader riskerar att skjuta upp problem till ett senare skede.

– Jag tycker att man kan fundera över om de lättnader kring till exempel bankernas kapitalkrav som ges för att bankerna ska kunna utöka sin kreditgivning just nu kommer att uppfylla sitt syfte. Under kriser brukar bankerna normalt bli mer restriktiva i långivningen vilket motverkar det nuvarande förslaget om utökad kreditgivning. Jag undrar därför om de efterfrågade effekterna, kommer nås med nuvarande krisplan.

–  Nya lån löser inte den underliggande situationen för de flesta företag just nu. Många bolag ser ett lågt kassaflöde och en ännu lägre efterfrågan vilket inte kan lösas med nya lån. Sen vill jag även väcka frågan huruvida den nya kreditgivningen kommer nå alla de parter som behöver den.

– Rent generellt brukar bankerna i kristider vara mer tillmötesgående inom kreditgivningen gentemot egna kundföretag. I denna kris kanske även många mindre företag utan några tidigare större banklån kommer att bli lidande. Frågan hur de företagen ska få upp intäkterna igen blir avgörande. Det kan helt enkelt skapa större problem från ett obeståndsperspektiv om företag drar på sig nya lån i verksamhet som långsiktigt ändå inte kommer att hålla.

– En efterfrågekris som påverkar intäktssidan drastiskt påverkar även en ”turn-around” situation av ett företags negativa verksamhetsutveckling. Efterfrågan på företagets tjänster eller produkter och dess intäkter kan vara avgörande även för rekonstruktörer och konkursförvaltare, som i sina försök att vända företag är beroende av marknadens investeringsvilja.

– Det är därför i en så här pass allvarlig kris extra viktigt att företag som drabbas och vars likviditet starkt påverkas av nuvarande läge snabbt söker juridisk rådgivning för att diskutera igenom de möjligheter som finns.

För att möta den oroliga marknaden öppnar Fylgia upp för nya rekryteringar inom rekonstruktion och obeståndsrätt.

– Vi tittar just nu på fler rekryteringar inom rekonstruktion och obeståndsrätt och följer noga utvecklingen kring coronaviruset. Slår det till rejält med coronakrisen kommer vi behöva rekrytera fler jurister.

Annons