FinansNyhet

Fylgia säkrar sitt fullservice-erbjudande

Anders Aspegren, managing partner på Fylgia, tror på tydligt ledarskap och jämställdhet.
Publicerad

Under våren och försommaren har Fylgia fått sammanlagt nio nya delägare varav fem kvinnor. Byråns kapacitet är nu återställd efter vårens avhopp.

Rakel Lennartsson

Den som följt Fylgia under våren, har noterat att den affärsjuridiska fullservice-byrån i mellanklassen rekryterat flitigt. Strax före midsommar kom möjligen en förklaring; då gick Dimitrij Titov med några delägarkollegor ut med nyheten att de numera finns under namnet Titov & Partners.
 
I ett slag förlorade Fylgia sju delägare, men avhoppet – som inte ska beskrivas som en delning – var inte så dramatiskt som det kan verka, menar Anders Aspegren, managing partner på Fylgia.
 
– En advokatbyrå blir med tiden ganska spretig och delägarna tänker olika om framtiden, det är inget konstigt med det. Det viktiga är att de som tänker likadant och går åt samma håll fortsätter tillsammans. De andra slutar och oftast blir det till det bästa för båda parter, säger Anders Aspegren.
 
Under det senaste året har Fylgia förlorat ytterligare några delägare, utöver de sju som tillsammans valde att starta Titov & Partners.
 
Men efter sommaren kommer fullservicebyrån att vara tillbaka på samma kapacitet som för ett år sedan, och förhoppningsvis ännu bättre rustad att möta framtiden. Under året har byrån genomgått ett större förändringsarbete, och det är inte slut ännu.
 
– Förra hösten satte vi igång ett förändringsarbete där grundbultarna handlade om ledarskap och digitala utmaningar, berättar Anders Aspegren.
 
En del av förändringsarbetet var att skriva ett nytt delägaravtal, och det var denna övning som blottlade vad Anders Aspegren kallar för spretighet. Ett antal delägare valde att sluta.
 
– Lite förenklat kan man säga att de som slutat är äldre män, medan de som ersatt är yngre kvinnor, säger Anders Aspegren och konstaterar att det hjälper Fylgia att bli ännu mer både jämställda och åldersbalanserade.
 
Arbetet med jämställdhet, liksom me too-relaterade frågor ligger hos Fylgia under utvecklingsområdet ledarskap där byrån under våren genomfört seminarier tillsammans med ett par externa konsulter.
 
– Både delägare och personal behöver förstå värdet av bra ledarskap. Det handlar om att få ett hum om hur man ska bete sig mot varandra, men det handlar också om att förstå att gott ledarskap och jämställdhet leder till både trivsel och ökad lönsamhet, säger Anders Aspegren.
 
Arbetet var redan initierat när metoo-rörelsen fick sitt stora genomslag under senhösten förra året.
 
– De flesta företag och branscher tyckte nog att det där rör inte oss, men sen börjar man skrapa på ytan och då blir det ett uppvaknande. Man har kanske haft problem som man gömt undan, eller så förstår man inte att man har problem. I förändringsarbetet ligger att förstå  hur ens handlingar kan tolkas och vilken innebörd de kan ha för någon annan. Detta är särskilt viktigt i hierarkiska yrken där medarbetarna inte alltid vågar säga ifrån, säger Anders Aspegren.
 
Risken är att de slutar i stället, och den typen av “svinn” har advokatbranschen inte råd med för närvarande, när konjunkturen jobbar för högtryck och det råder kamp om talangerna. Många byråer vittnar om att de inte kan växa i takt med marknadens efterfrågan eftersom det inte går att rekrytera i den omfattning och takt som skulle krävas.

Anders Aspegren tror normalt sett på att bygga organisationen underifrån.

– I grunden vill man rekrytera personer som på sikt kan bli partners, säger han.

Annons

När det inte räcker som rekryteringsbas kan en mellanstor byrå ta in duktiga advokater från andra byråer. Anders Aspegren skojar om att Fylgia tar in dem som slagit i glastaket på andra ställen, men på direkt följdfråga blir han allvarlig:

– Det är vanligt på de stora byråerna att både män och kvinnor slår i glastaket; personer som skulle bli aktuella som delägare på vår byrå släpps inte alltid upp i den större organisationen.
 
I mars månad valde Fylgia in fem nya delägare, varav fyra kvinnor. I maj rekryterades två nya delägare från Hellström och efter sommaren börjar ytterligare två nya delägare varav en kommer från Cederquist och en är en tidigare Fylgiamedarbetare som kommer tillbaka efter bland annat en tjänst som skattejurist på Svenskt Näringsliv. Därutöver fortsätter Fylgia att rekrytera biträdande jurister.
 
– På vissa områden har behövt ta tillbaka kompetens som vi tappat i och med avhoppen, det är det vi har jobbat med under våren, säger Anders Aspegren.
 
Inom offentlig upphandling och skatt har Fylgia behövt rekrytera för att fylla luckor, medan exempelvis it är ett område förstärks därför att det växer. Även inom M&A innebär nyrekryteringen en förstärkning av ett redan starkt team.
 
Anders Aspegren avslöjar dessutom att Fylgia för närvarande håller på att rekrytera inom fastighetsrätt och miljörätt.
 
Vilket resultat har ni uppnått med förändringsarbetet?

– Att vi på ett tydligare sätt till kunden kan erbjuda fler kompetensområden och tydliggöra vad vi är duktiga på. Dessutom har vi stärkt ledarskapet och den process vi driver för att ta byrån in i framtiden. Vi har skapat en bra kombination av vassa och drivna yngre förmågor och senior erfarenhet, vilket vi tror ger bäst resultat.
 

Annons

Fakta Fylgias nya delägare:

Johanna Hållén återvänder till Fylgia och blir på nytt delägare och ansvarig för byråns skatteavdelning.

Martin Gynnerstedt, specialist inom områdena IT, telekom, dataskyddsfrågor samt kommersiell avtalsrätt har rekryteras från Cederquist och har tidigare arbetat som bolagsjurist vid en större telekomoperatör och advokat vid Mannheimer Swartling.

Katarina Lindgren leder sedan hösten 2015 Fylgias IT&IP-rättsgrupp. Hon arbetar främst med rådgivning inom IT-rätt, integritetsfrågor, GDPR och dataskydd.

Fredrik Winroth är verksam inom företagsförvärv, bolagsrätt, allmän avtalsrätt samt offentlig upphandling och kommer närmast från Hellström.

Markus Garfvé är specialiserad på offentlig upphandling och även verksam inom tvistlösning. Han kommer närmast från Hellström.

Inger Byman leder Fylgias fastighetsgrupp och har arbetat på Fylgia sedan 2013.

Lisse-Lotte Bolin har varit på Fylgia sedan 2015. Hon arbetar huvudsakligen med tvistemålslösning.

Josefin Müntzing Alm har varit på Fylgia sedan 2008. Josefin är konkursförvaltare och arbetar främst med obeståndsrelaterade frågor.

Johan Norén har varit på Fylgia sedan 2013 och är specialiserad på obeståndsjuridik sedan 10 år tillbaka och är konkursförvaltare.

Annons