Bank

Fusionsplanerna godkänns av Resurs Holding

Resurs Bank slukar det norska dotterbolaget Ya bank. Nu har en gemensam fusionsplan och redogörelse antagits och godkänts av koncernbolaget.

Uppdaterad 2018-04-03
Publicerad 2018-04-03

Styrelserna för Resurs Bank och dess norska helägda dotterbolag Ya Bank, har beslutat att anta en gemensam fusionsplan och fusionsredogörelse för en gränsöverskridande fusion mellan bolagen, enligt ett pressmeddelande. Fusionsplanen och fusionsredogörelsen har godkänts av Resurs Holding AB som direkt respektive indirekt ensam aktieägare till bolagen.

Fusionen genomförs genom att Resurs Bank absorberar Ya Bank och avsikten har redan den 28 februari offentliggjorts. 

Fusionen beräknas genomföras senast den 31 december 2018. Efter fusionen bedrivs verksamheten i Norge i Resurs Banks norska filial. 

"Fusionen syftar till att förenkla koncernstrukturen och förväntas möjliggöra ett mer effektivt utnyttjande av interna resurser och kunskapsöverföring, ett bredare produkterbjudande under varumärket Resurs och en optimering av kapital- och likviditetsutnyttjande inom Resurskoncernen”, framgår det av pressmeddelandet. 

Det regulatoriska kapitalkravet sänks med 0,6 procentenheter efter fusionen på grund av lägre buffertkrav, i absoluta tal motsvarar det 160 miljoner kronor. Samtidigt stärks kapitalrelationstalen med 0,3 procentenheter på grund av att valutariskexponeringen reduceras, motsvarande 70 miljoner kronor.

Genomförande av fusionen förutsätter nödvändiga tillstånd och samtycken, framgår det av pressmeddelandet.

Platsannonser