Finans

Fundedbyme sänker teckningskurs

UPPDATERAD. Crowdfundingplattformen Fundedbyme sänker teckningskursen i företrädesemissionen som kommunicerades för en vecka sedan. Sänkningen görs från 7,25 kronor per aktie till 4,45 kronor per aktie. "Det är ett klokt beslut av styrelsen" säger vd Daniel Daboczy till Realtid. 

Uppdaterad 2019-04-24
Publicerad 2019-04-24

Därmed kommer emissionen inbringa 6,0 miljoner kronor vid fullteckning, mot tidigare 9,6 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget.

– Det är ett klokt beslut av styrelsen att sänka teckningskursen för att möta marknadens reaktion. Jag hoppas att bolagets låga värdering gör emissionen attraktiv, säger vd Daniel Daboczy till Realtid. 

Daniel Daboczy tror inte att beslutet kommer att påverka bolagets satsningar nämnvärt.

– Vi har hittat en modell som inte är förenad med stora kostnader för att expandera globalt. Digitaliseringssatsningarna kommer också att fortsätta med full styrka. 

I uniten ingår en vederlagsfri teckningsoption som ger möjlighet att teckna en aktie mellan maj till juni 2020 till teckningskursen 8,90 kronor, att jämföra med tidigare 15 kronor. 

Styrelsen kan vid stort intresse utöka nyemissionen med 3,0 miljoner kronor, mot tidigare summan på 5,0 miljoner kronor. 

Som Realtid kunde berätta redan under  tisdagen har Daniel Daboczy har lämnat teckningsåtagande på 1 miljon kronor.

– Jag ångrar inte beslutet, eftersom jag tror starkt på bolaget och dess möjligheter, säger Daniel Daboczy.

Emissionskostnaderna beräknas nu uppgå till 0,6 miljoner kronor, istället för som tidigare 1,4 miljoner kronor. 

Utspädningen uppgår, likt tidigare, till 20,00 procent vid fulltecknad emission av units och ytterligare till sammanlagt 33,33 procent vid senare fulltecknad emission av aktier med stöd av teckningsoptioner.

Fundedbymes aktiekurs sjönk efter beskedet, vid 14-tiden med knappt 7 procent. 

Platsannonser