Börs

Fundedbyme kallar till extrastämma

Efter konsolideringen med Laika Consulting planerar nu Fundedbyme att lansera “Crowdfunding för noterade bolag”. Bolaget kallar till extrastämma för att besluta om emission.

Publicerad 2019-10-14

Aktieägarna i Fundedbyme kallas till extra bolagsstämma, den 14 november, dels för att ta strategiskt beslut om lansering av ny produkt dels beslut om företrädesemission, samt av riktad emission till styrelseordförande.

Efter konsolideringen med Laika Consulting samt med den erfarenhet Fundedbyme fått efter den egna noteringen undersöker bolaget möjligheten att lansera en ny produkt som kallas “Crowdfunding för noterade bolag”. 

”Denna nya produkt riktar sig enbart mot bolag som är noterade som har behov av att exponeras mot nya målgrupper samt få nya verktyg för kapitalanskaffning och/eller marknadsföring”, framgår det av pressmeddelandet. 

Den nya produkten skall enbart erbjudas till kundbolag i samarbete med fondkommissionärer. 

”Styrelsen föreslår att delägarna på stämman ställer sig bakom det strategiskt viktiga beslut som bedöms vara mycket relevant för bolagets framtida strategiska positionering samt komplettera koncernens erbjudanden och därmed öppna upp för en helt ny målgrupp”. 

För att finansiera den nya produkten föreslår styrelsen en nyemission om cirka 4,5 miljoner B-aktier som motsvarar en ökning av aktiekapitalet om cirka 656 000 kronor.

Redan i september beslutade bolaget styrelse om att genomföra en nyemission om drygt 198 000 A-aktier till en aktiekurs om 2,52 kronor per aktie, vilket innebär att bolaget tillförs en halv miljon kronor före emissionskostnader och att aktiekapitalet ökar med cirka 29 000 kronor. Fundedbymes styrelseordförande Johan Jörgensen har tecknat i emission.

”Syftet med den riktade emissionen är att stärka Bolagets kassa inför hösten efter det genomförda förändringsarbetet genom konsolidering med Laika Consulting”, framgår det av kallelsen.

Platsannonser